14.11.12

ΕΡΩΤΗΣΗ
Προς τα Υπουργεία :
Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας Και Κλιματική Αλλαγής
Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας Υποδομών Μεταφορών & Δικτύων
ΘΕΜΑ: Χαριστικές ρυθμίσεις υπέρ του ομίλου Μυτιληναίου εις βάρος καταναλωτών και ΔΕΗ

Το διαχρονικό σκάνδαλο της ΠΕΣΙΝΕ η οποία αγόραζε από την ΔΕΗ το ρεύμα σε τιμή κάτω του κόστους συνεχίζεται και μετά την μετατροπή της σε Αλουμίνιο της Ελλάδος του ομίλου Μυτιληναίου. Είναι γνωστό ότι ο όμιλος Μυτιληναίου είχε πάρει άδεια αυτοπαραγωγού Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού Θερμότητας (ΣΗΘ). Ο Κ. Φώλιας μετέτρεψε την άδεια σε παραγωγού και έδωσε το δικαίωμα να πουλά την ενέργεια που παράγει προς 55 ευρώ /mwh και να αγοράζει την ενέργεια που καταναλώνει προς 40,7 ευρώ /mwh. Στην συνέχεια η κ. Μπιρμπίλη μετέτρεψε την άδεια από ΣΗΘ σε ΣΗΘΥΑ την οποία η Ε.Ε. εξομοιώνει με τις ΑΠΕ. Ο ο κ. Παπακωνσταντίνου έκανε δώρο στον όμιλο Μυτιληναίου το άρθρο 197 του Ν. 4001/2011 δίνοντας το δικαίωμα ολόκληρη παραγωγή των 340 mw να εκλαμβάνεται ως ΑΠΕ και να αγοράζεται προνομιακά με τελικό κέρδος για τον όμιλο πάνω από 50 εκατομμύρια ευρώ τον χρόνο.
Παρά τα προνόμια στην ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ Α.Ε. χαρίστηκε από την ΔΕΗ Α.Ε. μέρος του χρέους της ύψους 53εκ. ευρώ την ώρα που η ΔΕΗ και ο ΛΑΓΗΕ έχουν σημαντικά ελλείμματα.
Τέλος επισημαίνουμε ότι η  ΣΗΘ αδειδοτήθηκε και κατασκευάστηκε για να τροφοδοτεί με ρεύμα και ατμό το εργοστάσιο Αλουμίνιο της Ελλάδος. Για αυτό το λόγο μάλιστα πήρε άδεια και επιδοτήσεις 33 εκ. ευρώ από την Ευρωπαϊκή Ένωση και δεν αδειοδοτήθηκε και κατασκευάστηκε για να μετατραπεί σε ΣΗΘΥΑ και  να τροφοδοτεί με ηλεκτρικό ρεύμα  τους λοιπούς καταναλωτές.
Κατόπιν αυτών ερωτώνται οι αρμόδιοι Υπουργοί:
1. Θα καταργηθεί το άρθρο 197 του Ν. 4001/2011 σύμφωνα με το οποίο ο όμιλος Μυτιληναίου ωφελείται πάνω από 50 εκ. ευρώ ετησίως σε βάρος της ΔΕΗ, του ΛΑΓΗΕ και των Ελλήνων Καταναλωτών όταν μάλιστα και η ΡΑΕ με καθυστέρηση αναγνώρισε ότι υπάρχει πρόβλημα;

2. Γιατί δεν αυτό-τροφοδοτείται με ρεύμα από την ΣΗΘ το εργοστάσιο του Αλουμινίου με δεδομένο ότι αυτός ήταν ο λόγος κατασκευής  της (ΣΗΘ) ,ώστε να διασφαλιστούν και οι θέσεις εργασίας των εργαζομένων στην Αλουμίνιο Ελλάδος και ταυτοχρόνως να μην ζημιώνεται η ΔΕΗ;

Οι Ερωτώντες  Βουλευτές
 Πετράκος Αθανάσιος
Ουζουνίδου Ευγενία

Μετάφραση