19.12.13

Τουριστικά σκάφη και Αλιευτικός Τουρισμός

Ερώτηση
Προς τους κ.κ. Υπουργούς:
-                   Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
-                   Ναυτιλίας και Αιγαίου

Θέμα: Τουριστικά σκάφη και Αλιευτικός Τουρισμός


  Η ανάρτηση προς διαβούλευση για τρείς μόνο μέρες από το Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου σχεδίου νόμου «Τουριστικά πλοία και άλλες διατάξεις» (άρθρο 14 παρ.2), που δίνει τη δυνατότητα άσκησης ερασιτεχνικής αλιείας στους επιβαίνοντες πλοίων αναψυχής χωρίς την απαίτηση εφοδιασμού του πλοίου ή των επιβαινόντων με την αντίστοιχη άδεια ερασιτεχνικής αλιείας.
Σε συνδυασμό με :
Την τροποποίηση του νόμου 4072/12 (άρθρα 174-184) με τις διατάξεις του οποίου θεσμοθετήθηκε για πρώτη φορά στη χώρα μας η δραστηριότητα του Αλιευτικού Τουρισμού και η άσκησή του από επαγγελματικά αλιευτικά σκάφη, και ειδικότερα με την κατάργηση του άρθρου 174 που περιέγραφε τον σκοπό των διατάξεων που ήταν η ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας μικρής κλίμακας, η στήριξη της τοπικής οικονομίας και η ενίσχυση του εισοδήματος των αλιέων, με τον πρόσφατο νόμο 4179/13, τον οποίο όχι μόνο δεν συνυπογράφει ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, που είναι ο καθ’ ύλην αρμόδιος για την άσκηση της αλιευτικής δραστηριότητας, αλλά δεν έχουν εκδοθεί ακόμη και οι Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις που απαιτούνται για την εφαρμογή του.
Δημιουργεί σοβαρές υπόνοιες στη διαμόρφωση ευνοϊκού κλίματος για «fast track» διοικητικές διαδικασίες για την άσκηση του θαλάσσιου τουρισμού από σκάφη ιδιοκτησίας των καρτέλ του «κάθετου» τουρισμού, με αποτέλεσμα την αυτονόμηση της δραστηριότητας από την τοπική κοινωνία και την οικονομική της στήριξη.

Επειδή η  προωθούμενη διάταξη του σχεδίου νόμου οδηγεί σε απροσδιόριστη αύξηση της αλιευτικής δραστηριότητας, θέτοντας σε κίνδυνο τους στόχους της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής ως προς την προστασία των αποθεμάτων και την επιστημονική παρακολούθησή τους.
Επειδή δημιουργεί αθέμιτο ανταγωνισμό μεταξύ των επαγγελματικών κλάδων των αλιέων και πλοίων αναψυχής, εφόσον τα αλιευτικά σκάφη, λόγω κατασκευής, θα πρέπει να μετασκευασθούν και να εξοπλισθούν ανάλογα ώστε να πληρούν τους κανόνες ασφάλειας και υγιεινής για την επιβίβαση τουριστών
Επειδή παραβιάζει το άρθρο 4 του Συντάγματος περί ισότητας υποχρεώσεων και δικαιωμάτων των πολιτών, καταργώντας την έννοια της ισονομίας έναντι των αλιέων είτε επαγγελματιών είτε ερασιτεχνών και ιδιαίτερα όταν αφορά αδειοδοτήσεις για την πρόσβαση σε φυσικούς πόρους και αποθέματα.
Επειδή ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με τις Υπηρεσίες Αλιείας έχουν την ευθύνη της ορθολογικής διαχείρισης των ιχθυαποθεμάτων και της στήριξης του εισοδήματος των αλιέων.

Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:
  1. Για την σύνταξη της προτεινόμενης διάταξης του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου έχει ερωτηθεί η αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και κατ’ επέκταση ο Υπουργός; Aν ναι, ποια είναι η άποψη του;
  2. Ποιες οι μελλοντικές σας προθέσεις για την έκδοση και τον χρόνο  ισχύος των ερασιτεχνικών αδειών αλιείας;

Οι ερωτώντες βουλευτές
Αγνή Καλογερή
Βαγγέλης Αποστόλου
Θανάσης Πετράκος


Μετάφραση