3.12.13

«Τεράστια ποσά λιμνάζουν σε επιτροπές επίλυσης φορολογικών διαφορών την ώρα που η κυβέρνηση εξαγγέλλει νέα φοροκαταιγίδα»

ΕΡΩΤΗΣΗ
ΠΡΟΣ ΤΟΝ  ΥΠΟΥΡΓΟ
·         ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Θέμα: «Τεράστια ποσά λιμνάζουν σε επιτροπές επίλυσης φορολογικών διαφορών την ώρα που η κυβέρνηση εξαγγέλλει νέα φοροκαταιγίδα».


Τον Μάρτιο του 2011 θεσμοθετήθηκε από τον τότε Υπουργό Οικονομικών η Επιτροπή Διοικητικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών (Ε.Δ.Ε.Φ.Δ.).
Ενώ οι αρμοδιότητες της Επιτροπής ως προς των ύψος των φορολογικών διαφορών που θα εξέταζε διευρύνθηκαν (έγινε υποχρεωτική η προσφυγή σε αυτή για ποσά πάνω από 300.000 ευρώ), το Υπουργείο καθυστέρησε την έκδοση της απόφασης για τη σύστασή της, με αποτέλεσμα την καθυστέρηση στην έναρξη λειτουργίας της. Αυτό κατέστη δυνατό 14 μήνες μετά την εξαγγελία της Επιτροπής και αφού είχαν αλλάξει δυο Υπουργοί Οικονομικών (ο κ. Παπακωνσταντίνου και ο κ. Βενιζέλος).
Αφού λειτούργησε για ένα χρόνο, τον Ιούνιο του 2013 η Επιτροπή καταργήθηκε και αντικαταστάθηκε από την Υπηρεσία Εσωτερικής Επανεξέτασης (Υ.Ε.Ε.), που υπάγεται στο Γ. Γ. Δημοσίων Εσόδων.
Κατόπιν των ανωτέρω, αποφασίστηκε ότι η Ε.Δ.Ε.Φ.Δ. έως 31/12/2013 θα εξετάζει τις αιτήσεις που εκκρεμούν ενώπιον της για πράξεις των φορολογικών αρχών που εκδόθηκαν έως 31/7/2013. Ενώ για πράξεις που εκδόθηκαν από 1/8/2013 και μετά αρμόδια είναι η Υ.Ε.Ε..
Για όσες υποθέσεις δεν εξεταστούν έως 31/12/2013 από την Ε.Δ.Ε.Φ.Δ., οι φορολογούμενοι θα μπορούν να προσφύγουν στα διοικητικά δικαστήρια, με αποτέλεσμα η είσπραξη των φόρων να καθυστερήσει για χρόνια.
Επειδή για να κατατεθεί αίτηση προς την Ε.Δ.Ε.Φ.Δ. δεν ήταν απαραίτητο να καταβληθεί κανένα ποσό ως προ-βεβαίωση.
Επειδή είναι απαράδεκτο πολύ μεγάλα ποσά φόρων να μην εισπράττονται και «τεχνηέντως» να κρύβονται πίσω από παλινωδίες και καθυστερήσεις.
Επειδή η φοροκαταιγίδα που έχει εξαπολύσει η κυβέρνηση έχει φέρει σε απόγνωση πολλούς πολίτες που δεν είναι σε θέση να τύχουν ανάλογης αντιμετώπισης.

Ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός :

1.   Πόσες αιτήσεις γενικά εκκρεμούν για εξέταση στην Ε.Δ.Ε.Φ.Δ.; Σε τι ποσά ανέρχονται οι καταλογισθέντες φόροι όλων των υποθέσεων που εκκρεμούν;
2.   Υπάρχουν υποθέσεις που δεν έχουν εξεταστεί ακόμα και εκκρεμούν από το 2011 και 2012; Αν ναι πόσες και τι ποσά αφορούν;
3.   Πόσες αιτήσεις έχουν κατατεθεί συνολικά στη νεοϊδρυθείσα Υ.Ε.Ε.; Από αυτές πόσες αιτήσεις εκκρεμούν και σε τι ποσά ανέρχονται οι καταλογισθέντες φόροι των υποθέσεων που εκκρεμούν;
4.   Πόσες υποθέσεις έχουν ήδη εξεταστεί από την ΥΕΕ και τι ποσά βεβαιώθηκαν;
5.    Με δεδομένα τα προβλήματα - καθυστερήσεις που παρουσιάστηκαν κατά τη λειτουργία της Ε.Δ.Ε.Φ.Δ., θεωρεί ο Υπουργός ότι η εξέταση όλων των υποθέσεων διοικητικής επίλυσης φορολογικών διαφορών (πανελλαδικά) από μια κεντρική υπηρεσία που εδρεύει στην Αθήνα θα επιταχύνει την είσπραξη φόρων -προστίμων από ελέγχους;

Οι ερωτώντες βουλευτές
Πετράκος Αθανάσιος

Γελαλής Δημήτρης

Ουζουνίδου Ευγενία


Σαμοΐλης Στέφανος

Μετάφραση