17.12.13

Καταπτώσεις εγγυήσεων κατά του ελληνικού δημοσίου

                                                                       ΕΡΩΤΗΣΗ και ΑΚΕ                                                                                                                                        
                                                                                                                      Αθήνα 17/12/2013
Προς τον υπουργό οικονομικών                       
Θέμα: Καταπτώσεις εγγυήσεων κατά του ελληνικού δημοσίου


Κατά τη διάρκεια εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου προγράμματος προσαρμογής, ο ελληνικός λαός πληρώνει μεγάλο τίμημα, καταβάλλοντας από το υστέρημα του μεγάλα ποσά,  για να καλυφθούν αστοχίες των κυβερνήσεων, που οδήγησαν τη χώρα στην καταστροφή.
Σημαντικά ποσά καταβάλλονται από το Δημόσιο, ως καταπτώσεις,  όταν αναλαμβάνει υποχρεώσεις  έναντι τρίτων  με την παροχή εγγυήσεων . Οι καταπτώσεις για αυτές τις εγγυήσεις  του ελληνικού δημοσίου, δεν  καταγράφονται ούτε αναφέρονται αναλυτικά και αφορούν φορείς τόσο εντός γενικής κυβέρνησης όσο  και εκτός.
Στον κρατικό προϋπολογισμό για το έτος 2014 υπάρχει πρόβλεψη ποσού 699 εκατομμυρίων € επίσης στον προϋπολογισμό του έτους 2013 για το δεκάμηνο Ιανουαρίου – Οκτωβρίου 2013 έχουν ήδη πληρωθεί 342 εκατομμυρίων € σε καταπτώσεις εγγυήσεων. 
Επειδή τελικά το κόστος καταπτώσεων επιβαρύνει τους φορολογούμενους  πολίτες.
Ερωτάται ο κ υπουργός :
Ποιες είναι οι προϋποθέσεις παροχής εγγυήσεων του δημοσίου ;
Προτίθεται να επανεξετάσει τις προϋποθέσεις αυτές κάτω από τη σημερινή δύσκολη οικονομική συγκυρία;
Ποιους και για ποια ποσά, αφορούν οι καταπτώσεις εγγυήσεων για τα έτη 2010, 2011, 2012 και 2013 και με βάση ποιες ΚΥΑ χορηγήθηκαν ;
Επειδή στον προϋπολογισμό αναφέρονται ξεχωριστά οι δύο κατηγορίες, ποιες καταπτώσεις εγγυήσεων αφορούν φορείς  εντός και ποιες εκτός γενικής κυβέρνησης ;
ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ
1.       Παρακαλούμε να μας κατατεθούν οι ΚΥΑ που έχουν υπογραφεί για την παροχή εγγυήσεων από 1-1-2012  μέχρι 30-11-2013.

Οι ερωτώντες και αιτούντες βουλευτές
Δημήτρης Γελαλής
Γιώργος Βαρεμένος
Σοφία Σακοράφα
Δημήτρης Γάκης
Μαρία Κανελλοπούλου
Σταύρος Κοντονής
Θανάσης Πετράκος


Μετάφραση