5.9.12

Ερώτηση με θέμα Θέμα: «Αίτημα Αναβάθμισης Δικτύου Μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας Πελοποννήσου»


Ερώτηση
Προς τους Υπουργούς:
- Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής
- Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών Και Δικτύων

Θέμα: «Αίτημα Αναβάθμισης Δικτύου Μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας Πελοποννήσου»

Την τελευταία 10ετια αναπτύχθηκε στη χώρα έντονη επιχειρηματική δράση από επενδυτές σχετικά με την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) κυρίως σε φωτοβολταϊκά συστήματα.
Με πρόσφατη απόφασή της (22/8/12), η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ) και ΔΕΔΔΗΕ, αποφάνθηκε ότι η περιοχή της Πελοποννήσου δεν μπορεί να δεχτεί νέες εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών συστημάτων, λόγω «κορεσμού» του δικτύου μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Η απόφαση αφορά και τις εγκαταστάσεις σε κτίρια του «ειδικού προγράμματος στεγών», για συστήματα ισχύος <10kW, τα λεγόμενα «οικιακά».
Σύμφωνα με τη ΡΑΕ, το δίκτυο της ΔΕΗ χρήζει αναβάθμισης και μέχρι τότε, το δίκτυο αδυνατεί να δεχτεί νέες πηγές τροφοδότησης από ΑΠΕ. Η ανάλυση βασίζεται σε στοιχεία του δικτύου και σε στοιχεία σχετικά με τις αδειοδοτημένες εγκαταστάσεις Φ/Β, με βάση τα οποία φαίνεται ότι ξεπερνιέται ο στόχος που είχε τεθεί για την παραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ.
Η  ανάλυση αυτή της ΡΑΕ στηρίζεται σε αμφισβητούμενες παραδοχές, όπως ότι το σύνολο των επενδύσεων Φ/Β (κυρίως πάρκων)  θα υλοποιηθούν, παραβλέποντας ότι λόγω έλλειψης χρηματοδότησης πολλές επενδύσεις σε ΑΠΕ κινδυνεύουν να μην υλοποιηθούν, άρα δεν τίθεται θέμα υπερκάλυψης των στόχων. Επιπλέον είναι γνωστό  ότι η παραγωγή ενέργειας και η τροφοδοσία του Δικτύου σε τοπικό επίπεδο από τις κατοικίες ελαφρύνει και δεν επιβαρύνει το Δίκτυο, διότι δεν χρειάζεται μεταφορά ενέργειας σε μακρινές αποστάσεις. Η παραγόμενη ενέργεια καταναλώνεται τοπικά. 
Το πολυδιαφημισμένο «Ειδικό πρόγραμμα στεγών» του Ελληνικού κράτους που ξεκίνησε το 2009, λήγει άδοξα για μια μεγάλη περιφέρεια της χώρας μέσα σε τρία μόλις χρόνια. Η ενέργεια αυτή σηματοδοτεί την ανικανότητα σχεδιασμού, συνεννόησης, ενδεχομένως και την εξυπηρέτηση συμφερόντων, ενώ οδηγεί με μαθηματική ακρίβεια σε περαιτέρω επιδείνωση του επιχειρηματικού κλίματος στην τοπική οικονομία. Σημειώνουμε ότι στο χώρο των ΑΠΕ δραστηριοποιούνται άνω των 300 επιχειρήσεων σε όλη την Πελοπόννησο, ενώ υπάρχουν και δύο εταιρείες παραγωγής Φ/Β πλαισίων με βάση την Πελοπόννησο. 
Ερωτώνται οι κοι Υπουργοί:
Έχει αποφασισθεί η αναβάθμιση του δικτύου μεταφοράς ενέργειας στην Πελοπόννησο ώστε να αρθεί η κατάσταση κορεσμού; Αν ναι, πότε θα ολοκληρωθεί;
Για τις επενδύσεις σε ΑΠΕ με χρήση των «ευεργετικών» διατάξεων του fast track ισχύουν οι ίδιοι περιορισμοί στην περιοχή Πελοποννήσου; Πώς γίνεται το δίκτυο να επιβαρύνεται σε σημείο κορεσμού από τις οικιακές εγκαταστάσεις των 10kW εντός μάλιστα αστικού ιστού και να μην εμφανίζεται το ίδιο πρόβλημα κορεσμού σε περιπτώσεις fast track επενδύσεων πολλών μεγαβάτ;
Θα καταρτίσει η κυβέρνηση ένα μόνο νόμο που θα αφορά στις ΑΠΕ και δεν θα υπάρχουν εξαιρέσεις και παραθυράκια(όπως για τα Fast Track και τις Ειδικές Οικονομικές Ζώνες);  
Δεδομένου ότι το δίκτυο μεταφοράς ενέργειας είναι κορεσμένο, πώς συζητείται από την κυβέρνηση να δημιουργηθούν Ειδικές Οικονομικές Ζώνες στην περιοχή της Νότιας Πελοποννήσου όταν είναι γνωστό ότι στις ΕΟΖ δημιουργούνται μεγάλες βιομηχανικές μονάδες με τεράστιες απαιτήσεις σε ηλεκτρική ενέργεια; Μήπως η προτεινόμενη από τον Κο Σούλτς ΕΟΖ στην Νότια Πελοπόννησο θα αφορά και δημιουργία Βιομηχανικών ΑΠΕ καθώς και υλοποίηση μέρους του προγράμματος ΗΛΙΟΣ
Οι ερωτώντες βουλευτές 

Πετράκος Αθανάσιος

Ουζούνιδου Ευγενία

Ζαχαριάς Κωνσταντίνος

Κοδέλας Δημήτρης 

Κανελλοπούλου Μαρία 

Χατζηλάμπρου Βασίλης

Γεωργοπούλου – Σαλτάρη Ευσταθία

Μετάφραση