4.9.12

Ερώτηση με θέμα «Επενδύσεις σε ΑΠΕ και Fast Track»


Ερώτηση
Προς τους Υπουργούς 
- Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής
- ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

Θέμα: «Επενδύσεις σε ΑΠΕ και Fast Track»

Με την υπουργική απόφαση του ΥΠΕΚΑ που περιλαμβάνεται στο ΦΕΚ Β’ 2317/10.08.2012, παγώνουν τυπικά οι διαδικασίες αδειοδότησης των φωτοβολταϊκών σταθμών. 
Ειδικότερα, αποφασίσθηκε η «Αναστολή διαδικασίας αδειοδότησης και χορήγησης προσφορών σύνδεσης για φωτοβολταϊκούς σταθμούς λόγω κάλυψης των στόχων που έχουν τεθεί με την απόφαση Α.Υ./Φ1/οικ.19598/01.10.2010 του υπουργού Π.Ε.Κ.Α.», σύμφωνα με την οποία αναστέλλεται:
- Η υποβολή νέων αιτημάτων στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκούς σταθμούς
- - Η εξέταση εκκρεμών αιτημάτων από τη Ρ.Α.Ε. για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκούς σταθμούς. 

Η απόφαση για αναστολή λήφθηκε γιατί σύμφωνα με την εισήγηση της ΡΑΕ με τις έως τώρα εγκεκριμένες άδειες,  έχουν υπερβεί δύο φορές τον στόχο που είχε τεθεί για το 2020. 

Επίσης με απόφαση του κου υπουργού μειώθηκε η εγγυημένη τιμή απορρόφησης της ενέργειας από φωτοβολταϊκά για να περιοριστεί το έλλειμμα του λογαριασμού των ανανεώσιμων πηγών (έλλειμμα ΔΕΣΜΗΕ).
Σύμφωνα με δημοσιεύματα στον Τύπο παρά την απόφαση του κου υπουργού για αναστολή της διαδικασίας αδειοδότησης, οι επενδύσεις φωτοβολταϊκών που έχουν ήδη ενταχθεί στο πρόγραμμα fast track εξαιρούνται της ρύθμισης.
 Ερωτούνται οι κοι Υπουργοί:
Γιατί δεν ισχύουν για τους έλληνες μικροπαραγωγούς οι ίδιοι νόμοι και διατάξεις που ισχύουν και για τις επενδύσεις Fast Track όσον αφορά στις ΑΠΕ; 
Γιατί, ενώ υπάρχει κορεσμός δικτύου κατά την ΡΑΕ, ο κορεσμός  δεν επηρεάζει τις επενδύσεις Fast Track αλλά μόνο τους έλληνες μικροπαραγωγούς;
Γιατί προχωράνε σε μείωση εγγυημένης τιμής απορρόφησης σε όλες τις ΑΠΕ ενώ για τις επενδύσεις ΑΠΕ fast track,που λόγω μεγέθους και οικονομίας κλίμακας μπορούν να παράγουν φθηνότερα, διατηρούν την παλαιότερη και υψηλότερη τιμή απορρόφησης;

Οι ερωτώντες βουλευτές 

Πετράκος Αθανάσιος

Ουζούνιδου Ευγενία

Μετάφραση