3.9.12

Ερώτηση με θέμα "Παραχώρηση της Εγνατίας Οδού και των Καθέτων Αξόνων της"


Ερώτηση
Προς τους κ.κ. Υπουργούς
-Οικονομικών
-Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών, Δικτύων

Θέμα: Παραχώρηση της Εγνατίας Οδού και των Καθέτων Αξόνων της

Σύμφωνα με απόφαση που έλαβε η Διυπουργική Επιτροπή  Αναδιαρθρώσεων και Αποκρατικοποιήσεων από τις 10.08.2012 (ΦΕΚ 2316Β) μεταβιβάζεται στο Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ) ο αυτοκινητόδρομος της Εγνατίας Οδού και προβλέπει να παραχωρήσει το Ελληνικό Δημόσιο τη λειτουργία,  τη συντήρηση και τα δικαιώματά του από τα διόδια επί του αυτοκινητοδρόμου της Εγνατίας Οδού στον ιδιωτικό τομέα, για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και σε ποσοστό 100%.  

Εκτός του Αυτοκινητοδρόμου και της χρήσης των παρόδιων εκτάσεων «για κάθε νόμιμη χρήση και εκμετάλλευση», στο πακέτο αυτό συμπεριλαμβάνεται ως «προίκα» και η εκμετάλλευση των ακόλουθων τριών εξαιρετικής σπουδαιότητας από πλευράς συνόρων και κυκλοφορίας καθέτων οδικών αξόνων αυτοκινητοδρόμων: Α) Σιάτιστα-Καστοριά-Ιεροπηγή- Κρυσταλλοπηγή (σύνορα με Αλβανία), Β) Δερβένι-Σέρρες-Προμαχώνας (σύνορα με Βουλγαρία), Γ) Χαλάστρα-Εύζωνοι (σύνορα με Σκόπια), δηλαδή οι κάθετοι  που συνδέουν την Ελλάδα με τρεις γειτονικές βαλκανικές χώρες, και μάλιστα άξονες που δεν είναι ολοκληρωμένοι κατασκευαστικά καθώς στους δύο πρώτους απομένουν κάποια επιμέρους τμήματα, τα οποία όμως έχουν δημοπρατηθεί πρόσφατα ως δημόσια έργα και η ολοκλήρωσή τους αναμένεται έως το τέλος του 2015, ενώ στον άξονα Χαλάστρα - Εύζωνοι, το έργο δεν έχει καν δημοπρατηθεί. Όσον αφορά στους σταθμούς εξυπηρέτησης αυτοκινητιστών (ΣΕΑ), τα δικαιώματα εκμετάλλευσης των οποίων επίσης μεταβιβάζοντα, σήμερα λειτουργεί ένας στο Κλειδί Ημαθίας,  βρίσκεται σε εξέλιξη διαγωνισμός για τη λειτουργία άλλων 8 νέων, ενώ και οι παρόδιες εκτάσεις βρίσκονται σε φάση καταγραφής, ώστε να εκτιμηθεί η συνολική εμπορική τους αξία.
Επιπλέον, στον αρχικό σχεδιασμό του έργου των καθέτων αυτών αξόνων δεν προβλεπόταν καθόλου η εγκατάσταση διοδίων, με αποτέλεσμα, πέρα από την προφανή επιβάρυνση των χρηστών της οδού, να δημιουργείται πιθανότατα σημαντικό πρόβλημα και με την Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία μπορεί να ζητήσει ακόμα και επιστροφή κοινοτικών κονδυλίων, καθώς το έργο χρηματοδοτήθηκε από τα κοινοτικά ταμεία με μεγαλύτερο ποσοστό, λόγω ακριβώς της  παραδοχής ότι δεν θα τοποθετούνταν διόδια.
Σύμφωνα με επικαιροποιημένα οικονομικά στοιχεία που κατατέθηκαν σε αρμόδιους φορείς από το σύλλογο εργαζομένων της «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ», αποδεικνύεται ότι, με δημόσια διαχείριση της Εγνατίας Οδού και με λογικό αντίτιμο διοδίων καλύπτεται το υψηλό κόστος λειτουργίας και συντήρησης του αυτοκινητοδρόμου, ενώ σε ορίζοντα δεκαετίας αποπληρώνονται τα δάνεια που βαρύνουν την εταιρεία (τα οποία συνομολογήθηκαν αποκλειστικά για την κατασκευή του δρόμου με εγγύηση την είσπραξη των μελλοντικών διοδίων) και σε ορίζοντα τριακονταετίας προκύπτει σημαντικό πλεόνασμα (εκτιμώμενου ύψους άνω του 1,5 δις ευρώ) για το Ελληνικό Δημόσιο. Σημειώνεται τέλος ότι από το 2005 μέχρι σήμερα το ελληνικό δημόσιο μέσω της εταιρείας «Εγνατία Οδός Α.Ε.» για πρώτη φορά στον ελληνικό χώρο ασκεί συντεταγμένα και με επιτυχία βάσει υψηλών προδιαγραφών τη λειτουργία και συντήρηση του αυτοκινητόδρομου της Εγνατίας Οδού αλλά και των δύο καθέτων αξόνων της, Σερρών – Προμαχώνα και  Σιάτιστας – Ιεροπηγής, ανταγωνιστικά ως προς τους υπόλοιπους σχεδόν πλήρως ιδιωτικοποιημένους αυτοκινητόδρομους ενώ βάσει της τεχνογνωσίας που έχει αποκτήσει αναλαμβάνει και εκτελεί έργα συντήρησης και αναβάθμισης αυτοκινητόδρομων στο εξωτερικό. Είναι δε λόγω της γνώσης του από την μελέτη και κατασκευή του υψηλής ενσωματωμένης τεχνολογίας αυτοκινητόδρομου σε θέση καλύτερα από κάθε άλλον, να ελέγχει, να προβλέπει και να εκτελεί τα απαιτούμενα εξειδικευμένα έργα βαριάς συντήρησης που θα απαιτούνται για την ασφάλεια και την ανθεκτικότητα του έργου σε βάθος χρόνου.
Ο αυτοκινητόδρομος της Εγνατίας Οδού  έχει ολοκληρωθεί κατασκευαστικά μαζί με τους σταθμούς διοδίων που τον συνοδεύουν (απομένει η κατασκευή 1-2 ακόμα με αμελητέο κόστος αν και παραβλεπότανε από το 2016 η εγκατάσταση ηλεκτρονικών διοδίων με την οποία επιτυγχάνεται πολύ δικαιότερη χρέωση)  με χρήματα του Ελληνικού Δημοσίου, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δάνεια στο όνομα της εταιρείας από εγχώρια τραπεζικά ιδρύματα συνολικού ύψους 600 εκ. ευρώ, εκ των οποίων τα 350 εκ. ευρώ οφείλονται σε μη απόδοση ΦΠΑ στην εταιρία από την πλευρά του δημοσίου. Επιπροσθέτως, το Ελληνικό Δημόσιο θα πρέπει να καταβάλλει ιδιαίτερα υψηλές αποζημιώσεις προκειμένου να «λύσει» τις υφιστάμενες συμβάσεις με τρίτους, οι οποίες αφορούν την λειτουργία και ελαφρά συντήρηση της Εγνατίας οδού μέχρι το τέλος του 2015 (συνολικού ύψους 110 εκ. ευρώ), τις συμβάσεις παροχής υπηρεσιών για την λειτουργία των σταθμών διοδίων και την ανάπτυξη και λειτουργία Σταθμών Εξυπηρέτησης Αυτοκινητιστών κ.ά. Να σημειωθεί εδώ πως ο εφαρμοστικός νόμος 3986/2011 του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου προβλέπει πως ό,τι πάει προς πώληση θα πρέπει να παραχωρείται καθαρό και χωρίς βάρη στον ιδιώτη «επενδυτή», πράγμα που δημιουργεί εύλογα ερωτήματα για το ποιος θα παραμείνει υπόχρεος για το δανεισμό.
Με βάση τα παραπάνω:

Ερωτώνται οι αρμόδιοι Υπουργοί:
Για ποιους λόγους παραχωρείται μια δημόσια και με σημαντικά έσοδα (ιδιαίτερα μακροπρόθεσμα) για το Ελληνικό Δημόσιο περιουσία σε ιδιώτες έως και για 40 χρόνια;
Με ποια λογική συμπεριλαμβάνονται ως ‘προίκα’ οι τρεις κάθετοι άξονες, που οδηγούν στους τελωνειακούς σταθμούς των συνόρων, για τους οποίους δεν προβλέπεται η εγκατάσταση διοδίων και οι οποίοι δε συμπεριλαμβάνονται καν στον αρχικό σχεδιασμό του Μεσοπρόθεσμου;
Η πρόβλεψη του ΦΕΚ νο 2316Β/10.8.12 για την απαλλαγή του Ταμείου και του μελλοντικού ιδιοκτήτη απ’ όλες τις οφειλές της εταιρείας «Εγνατία Οδός Α.Ε» συμπεριλαμβάνει και τα 600 εκατομμύρια των δανείων;
Αληθεύει ότι από την ημερομηνία εισαγωγής της στο ΤΑΙΠΕΔ τα κέρδη της πλέον θα διοχετεύονται στον ειδικό λογαριασμό στην ΤτΕ για την αποπληρωμή των δανείων; 
Εφόσον με βάση τα στοιχεία η αξιοποίηση της Εγνατίας Οδού από το Ελληνικό Δημόσιο σε βάθος χρόνου θα αποβεί κερδοφόρα, πόσο μεγαλύτερα οφέλη προβλέπει η οικονομική μελέτη του Υπουργείου σας από την παραχώρησή της σε ιδιώτη;  
Σε ποια σημεία προβλέπεται να τοποθετηθούν σταθμοί διοδίων; Θα παραμείνει ως έχει ή θα αυξηθεί το αντίτιμο των υφιστάμενων διοδίων στο υπέρογκο ύψος των υπόλοιπων υφιστάμενων παραχωρημένων αυτοκινητοδρόμων για τους χρήστες της Εγνατίας Οδού μετά το πέρασμα της στα χέρια ιδιωτών; 
Γιατί καταστρέφεται η υποδομή και η τεχνογνωσία της Εγνατία Οδός Α.Ε. σε θέματα συντήρησης – λειτουργίας και εκμετάλλευσης αυτοκινητόδρομων βάσει των οποίων σήμερα η εταιρεία εκτελεί ανταγωνιστικά προς τον ιδιωτικό τομέα έργα στην Ελλάδα και στα Βαλκάνια και μπορεί να αποτελέσει σημαντικό εργαλείο εποπτείας και συμβούλου του κράτους στην γενικότερη διαχείριση των αυτοκινητόδρομων της χώρας; Γενικότερα, προτίθεται το Ελληνικό κράτος να αξιοποιήσει την Εταιρεία στην διαχείριση έργων υποδομής ανά την Ελλάδα και στο Εξωτερικό ή, με αφορμή την παραχώρηση, θα την απαξιώσει πλήρως, με αποτέλεσμα να χαθεί ένας σημαντικός φορέας υλοποίησης έργων που μπορεί να συμβάλλει καθοριστικά στην ανάπτυξη ;
Μπορείτε να μας καταθέσετε τα έγγραφα σχετικά με τις 5ετείς συμβάσεις για τους κάθετους άξονες, όπου το 80% των χρημάτων έχουν ήδη δοθεί, ώστε να δούμε σε ποιές εταιρίες δόθηκαν αυτά τα χρήματα; Τί θα γίνει με την εκτέλεση των εν λόγω έργων που εκκρεμούν;
Οι ερωτώντες βουλευτές
Χρήστος Μαντάς, Βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ ΕΚΜ Ιωαννίνων
Όλγα-Νάντια Βαλαβάνη, Βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ ΕΚΜ Β’ Αθηνών
Ιωάννης Αμανατίδης, Βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ ΕΚΜ Α’ Θεσσαλονίκης 
Χαρά Καφαντάρη, Βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ ΕΚΜ Β’ Αθηνών
Αλέξης Μητρόπουλος, Βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ ΕΚΜ Αττικής
Δέσποινα Χαραλαμπίδου, Βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ ΕΚΜ Α’ Θεσσαλονίκης  
Θανάσης Πετράκος, Βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ ΕΚΜ Μεσσηνίας
Καρά Γιουσούφ Αϊχάν, Βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ ΕΚΜ Ροδόπης
Λίτσα Αμμανατίδου, Βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ ΕΚΜ Β’ Θεσσαλονίκης
Απόστολος Αλεξόπουλος, Βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ ΕΚΜ Β’ Αθηνών
Ζεϊμπέκ Χουσεΐν, Βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ ΕΚΜ Ξάνθης 

Μετάφραση