11.9.12

Ερώτηση με Θέμα «Ποια είναι η θέση της κυβέρνησης για την κατασκευή του τμήματος Πύργου – Καλού Νερού-Τσακώνας της Ολυμπίας Οδού»


Ερώτηση
Προς τον Υπουργό
- Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων

Θέμα: «Ποια είναι η θέση της κυβέρνησης για την κατασκευή του τμήματος Πύργου – Καλού Νερού-Τσακώνας της Ολυμπίας Οδού»

Σύμφωνα με δημοσίευμα της "Κυριακάτικης Καθημερινής"(02/09/2012), στο οποίο γίνεται εκτενής αναφορά στην πορεία των διαπραγματεύσεων για την επανεκκίνηση των μεγάλων οδικών έργων, τονίζεται με έμφαση ότι "η κατάργηση του τμήματος Πύργου - Τσακώνας θεωρείται δεδομένη από όλες τις πλευρές, λόγω και της ανυπέρβλητης δικαστικής εμπλοκής". 
Ανεξάρτητα από την αντίθεση του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ στις συμβάσεις παραχώρησης διότι ιδιωτικοποιούνται οι υποδομές, γνωρίζετε ασφαλώς ότι η ολοκλήρωση του αυτοκινητόδρομου Κόρινθος-Πάτρα-Πύργος Καλό Νερό- Τσακώνα είναι διαχρονικό αίτημα όλων των φορέων και των Δήμων της Μεσσηνίας. Επίσης γνωρίζετε ότι δικαστική εμπλοκή υπάρχει μόνο για ένα μικρό τμήμα του έργου Πύργος-Καλό Νερό-Τσακώνα και συγκεκριμένα για το τμήμα στην περιοχή Καϊάφα μήκους 22 χιλιομέτρων. Συνεπώς αν το υπουργείο έχει διαρρεύσει την συγκεκριμένη είδηση είναι φανερό ότι δημιουργούνται σοβαρά ερωτηματικά και ανησυχίες για τις προθέσεις του, αφού είναι γνωστό ότι για την περιοχή της λίμνης Καϊάφα που υπάρχει δικαστική εμπλοκή,  οι φορείς και η αυτοδιοίκηση της Μεσσηνίας προτείνουν την ολοκλήρωση του έργου με μηδενική παρέμβαση στο συγκεκριμένο υπότμημα.
Για το τμήμα Καλό Νερό- Τσακώνα όμως δεν υπάρχει καν πρόσχημα δικαστικής εμπλοκής ούτε κάποιο άλλο κώλυμα αφού είναι γνωστό ότι βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο ακόμα και οι απαλλοτριώσεις. Συνεπώς μας προξενεί μεγάλη ανησυχία γιατί διαρρέονται πληροφορίες όπως αυτή που υπάρχει στο δημοσίευμα της «Καθημερινής την Κυριακής» στις 2/09/2012.
Πρέπει δε να τονίσω ότι το συγκεκριμένο τμήμα του δρόμου έχει ιδιαίτερη σημασία για την ανάπτυξη της Δυτικής Μεσσηνίας αλλά και της Νότιας Ηλείας και τη διασύνδεσή τους με τα αστικά κέντρα της Καλαμάτας και της Αθήνας. Το συγκεκριμένο τμήμα ταυτόχρονα αυξάνει τα επίπεδα ασφάλειας στις οδικές μετακινήσεις της περιοχής.  
Κατόπιν αυτών ερωτάται ο αρμόδιος υπουργός:
1. Αληθεύει ότι η κυβέρνηση έχει ουσιαστικά συμφωνήσει στις διαπραγματεύσεις που κάνει με τις τράπεζες και τους παραχωρησιούχους για την κατάργηση του Πύργος- Καλό Νερό- Τσακώνα; Και αν ναι, Γιατί; Με δεδομένο ότι το πρόβλημα της δικαστικής εμπλοκής στο υποτμήμα Πύργος- Καλό Νερό μπορεί να ξεπεραστεί με μηδενική παρέμβαση στο υπο δικαστική εμπλοκή υποτμήμα.
2. Αν χρησιμοποιώντας το πρόσχημα της δικαστικής εμπλοκής θέλει το υπουργείο να απεντάξει όλο το τμήμα Πύργος- Καλό Νερό γιατί τουλάχιστον δεν διαπραγματεύεται να κατασκευαστεί έστω το υποτμήμα  Καλό Νερό-Τσακώνα για το οποίο ακόμα και οι απαλλοτριώσεις βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο και έχει τεράστια σημασία για την ανάπτυξη και οδική ασφάλεια της Μεσσηνίας. 
Οι ερωτών βουλευτής

Αθανάσιος Πετράκος

Μετάφραση