18.9.12

Ερώτηση με θέμα "Καθεστώς παρανομίας και πλήρους ασυδοσίας από τις ιδιωτικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται στα ορυχεία και τις Μονάδες της Δ.Ε.Η στη Μεγαλόπολη"


ΕΡΩΤΗΣΗ
Προς τους κ. κ. Υπουργούς

Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας
Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη

Θέμα : Καθεστώς παρανομίας και πλήρους ασυδοσίας από τις ιδιωτικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται στα ορυχεία και τις Μονάδες της Δ.Ε.Η στη Μεγαλόπολη

Σύμφωνα με πρόσφατη καταγγελία του Σωματείου Ορυχείων – Σταθμών της ΔΕΗ Μεγαλόπολης, χάος και εργασιακός μεσαίωνας επικρατεί στις εργολαβίες της ΔΕΗ από την μη τήρηση των εργασιακών και ασφαλιστικών δικαιωμάτων των εργαζομένων. Η απόφαση (96/2010) του Προέδρου και Διευθύνοντα Συμβούλου της ΔΕΗ Α.Ε προς τους Διευθυντές των Μονάδων και Ορυχείων για τη διασφάλιση και τήρηση της εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας δεν εφαρμόζεται, με απόλυτη ευθύνη και ανοχή των επιβλεπόντων των έργων και της τοπικής ιεραρχίας. Παρ’ ότι επανειλημμένα έχει καταγγελθεί στις Τοπικές Διευθύνσεις, από τα συνδικάτα του χώρου, η παραβίαση των όρων των συμβάσεων των εταιρειών στις οποίες έχει εκχωρηθεί μέρος των δραστηριοτήτων της ΔΕΗ στο Ενεργειακό Κέντρο Μεγαλόπολης (Μονάδες και Ορυχεία) συνεχίζεται.
Αποτέλεσμα όλων αυτών είναι, να μη εφαρμόζονται οι Συλλογικές Συμβάσεις εργασίας, να παραμένουν απλήρωτοι εργαζόμενοι για αρκετούς μήνες, να μη χορηγούνται εξοφλητικές αποδείξεις μισθοδοσίας κάθε μήνα στους εργαζόμενους για να υπάρχει στοιχειώδης έλεγχος. Τα επιδόματα αδείας, τα δώρα Χριστουγέννων και Πάσχα δεν πληρώνονται και σε όσους πληρώνονται, αυτό γίνεται συνήθως μόνο μετά από πιέσεις των εργαζομένων ή παρεμβάσεις Συνδικάτων.
Οι εργαζόμενοι δουλεύουν ανασφάλιστοι, κυρίως οι αλλοδαποί αλλά και Έλληνες. Εργαζόμενοι στις πιο δύσκολες και ανθυγιεινές εργασίες είναι ασφαλισμένοι με μικτή ασφάλιση ΙΚΑ αντί για βαρέα και ανθυγιεινά ή με λιγότερες από τις πραγματικές ημέρες απασχόλησης. Η εντατικοποίηση της εργασίας ξεπερνάει κάθε όριο, με 10ωρα και 12ωρα αφού οι εργαζόμενοι αναγκάζονται να απασχολούνται πέραν του κανονικού τους ωραρίου καθημερινά. Είναι χαρακτηριστικό ότι ενώ το ημερήσιο ωράριο εργασίας στα Ορυχεία που δηλώνεται από τις εταιρείες στο Σ.ΕΠ.Ε είναι 09:00 έως 17:00 εργάζονται όμως από 07:00 - 18:00. Δεν τηρείται το 5θήμερο αφού απασχολούνται Σάββατα και Κυριακές, χωρίς να τους καταβάλλονται οι αντίστοιχες αποδοχές καθώς και οι ασφαλιστικές τους εισφορές. Τα μέτρα προστασίας υγιεινής και ασφάλειας είναι ανύπαρκτα, ακόμη και τα εργατικά ατυχήματα ούτε καν δηλώνονται. Δεν ισχύουν οι κανόνες του Κ.Ο.Κ, αρκετά φορτηγά και μηχανήματα δεν έχουν πινακίδες, άδειες κυκλοφορίας και ασφαλιστήρια συμβόλαια, κινούνται χωρίς φώτα, με υπέρβαρα φορτία, προκαλούν ρύπανση, με οδηγούς ή χειριστές που σε αρκετές περιπτώσεις δεν κατέχουν το ανάλογο επαγγελματικό δίπλωμα οδήγησης ή και τα απαιτούμενα από τον νόμο προσόντα και νομιμοποιητικά έγγραφα. 
Τεράστιες είναι οι ευθύνες της Διοίκησης και της ιεραρχίας της ΔΕΗ γιατί δεν έχουν λάβει ουσιαστικά μέτρα για να διορθωθεί η κατάσταση αυτή παρά και τις συνεχείς επισημάνσεις και τις διαμαρτυρίες των εργαζομένων και των συνδικάτων.
Το Σ.ΕΠ.Ε Αρκαδίας αποσπασματικά πραγματοποιεί ελέγχους - και αυτό μετά από τις έντονες και συχνές πιέσεις των συνδικάτων - χωρίς μέχρι τώρα να έχει συμβάλλει στην εφαρμογή στοιχειωδώς της εργατικής νομοθεσίας, των μέτρων ασφαλείας και τήρησης των δικαιωμάτων των εργαζομένων. Η Επιθεώρηση Μεταλλείων Νοτίου Ελλάδας πραγματοποίησε τακτικό έλεγχο το 2011 -μετά από το 2006 - στους χώρους των ορυχείων του Λιγνιτικού Κέντρου Μεγαλόπολης προκειμένου να ελέγξει το έργο και τις συνθήκες εργασίας των απασχολουμένων και περιορίζεται η παρουσία της μόνο μετά από σοβαρά εργατικά ατυχήματα. 

Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί
  • Σε ποιες ενέργειες έχουν προβεί οι αρμόδιες υπηρεσίες και ελεγκτικοί μηχανισμοί κατά την τελευταία διετία προκειμένου να εξετασθεί η εφαρμογή του περιεχομένου των συμβάσεων που συνάπτονται μεταξύ της ΔΕΗ και των εργολάβων στα ορυχεία και τις Μονάδες της ΔΕΗ Α.Ε στην Μεγαλόπολη; Διαπιστώθηκαν παραβάσεις ή παραλείψεις και αν ναι, ποια συγκεκριμένα μέτρα ελήφθησαν; 
  • Θα πάρουν τα αναγκαία μέτρα για τη διασφάλιση των εργασιακών, ασφαλιστικών δικαιωμάτων και την προστασία της ασφάλειας και υγείας των εργαζομένων στις εταιρείες των εργολάβων της ΔΕΗ;
  • Θα καταβάλει η ΔΕΗ τους μισθούς και τα αντίστοιχα ποσά που θα παρακρατήσει από τις πιστοποιήσεις των εργολάβων, ως μέτρο άμεσης ανακούφισης των εργαζομένων;
  • Θα γίνουν προσλήψεις μόνιμου εργατοτεχνικού προσωπικού που είναι αναγκαία προϋπόθεση για να περιοριστεί η ασυδοσία και αυθαιρεσία της ΔΕΗ και των εργολάβων;


Οι ερωτώντες Βουλευτές
Κωνσταντίνος Ζαχαριάς
Αθανάσιος Πετράκος

Μετάφραση