16.12.14

«Απώλεια ενισχύσεων που αντιστοιχούν σε χιλιάδες μικροπαραγωγούς»

Αθήνα, 16/12/2014
Ερώτηση
Προς τον κ. Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
ΘΕΜΑ: «Απώλεια ενισχύσεων που αντιστοιχούν σε χιλιάδες μικροπαραγωγούς»


Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και συγκεκριμένα το άρθρο 30 της ΚΥΑ 262347/2010 (ΦΕΚ Β’ 324/24-3-2010), σε εφαρμογή του άρθρου 28 του Κανονισμού 73/2009, παραγωγοί των οποίων τα δικαιώματα για την ενιαία ενίσχυση αντιστοιχούν σε ποσό, κάτω των 200 ευρώ, δεν λαμβάνουν ενίσχυση. Ως εκ τούτου οι μικροπαραγωγοί παραχωρούσαν με ενοικιαστήρια τις ιδιοκτησίες τους σε άλλους παραγωγούς, που είχαν δικαιώματα άνω των 200 ευρώ και δικαιούνταν άμεσων ενισχύσεων, ώστε να μην χαθούν τα ποσά των δικαιωμάτων που τους αντιστοιχούσαν. Πολλά από τα ενοικιαστήρια αυτά έληξαν το 2013. Οι παραπάνω μικροπαραγωγοί, καθώς δεν ενημερώθηκαν και ούτε τους ζητήθηκε να υποβάλλουν ανανεωμένα ενοικιαστήρια, κατέβαλαν χρηματικά ποσά στις Αγροτικές Ενώσεις ως αντίτιμο για την ενεργοποίηση των δικαιωμάτων του 2014.
Αποτέλεσμα είναι χιλιάδες μικροί παραγωγοί να έχουν ενεργοποιήσει δικαιώματα, χωρίς ωστόσο να δικαιούνται τη λήψη ενιαίας ενίσχυσης, αφού αυτή είναι κάτω των 200 ευρώ.
Δεδομένου ότι, για την κατάσταση αυτή, οι ευθύνες ανήκουν κυρίως στους φορείς πιστοποίησης α’ και β’ βαθμού (ΓΑΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ και αγροτικές ενώσεις) στους οποίους το ΥΠΑΑΤ εκχώρησε το δικαίωμα παραλαβής και αποσφαλμάτωσης των αιτήσεων ενιαίας ενίσχυσης, οι οποίοι δεν ενημέρωσαν τους μικροπαραγωγούς για την υποχρέωση ανανέωσης των ενοικιαστηρίων με τα οποία παραχωρούσαν τις ιδιοκτησίες τους.
Ερωτάται ο κ. Υπουργός:
Θα δώσει εντολή το Υπουργείο προς τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τους ιδιώτες που είχαν την ευθύνη ενεργοποίησης των δικαιωμάτων των αγροτικών επιδοτήσεων ώστε να «ανοίξει» το σύστημα και να υποβάλλουν οι μικροπαραγωγοί τα απαραίτητα δικαιολογητικά ώστε να μην χαθούν οι ενισχύσεις που αντιστοιχούν στα δικαιώματα των εκτάσεων των μικροπαραγωγών;

Οι ερωτώντες βουλευτές
Πετράκος Θανάσης
Κοδέλας Δημήτρης
Αποστόλου Βαγγέλης
Αμμανατίδου Πασχαλία-Ευαγγελία
Μετάφραση