1.12.14

Συζήτηση της επίκαιρης ερώτησης που θα αναπτύξει ο Βουλευτής Μεσσηνίας Θανάσης Πετράκος, με θέμα: «Πορεία υλοποίησης της εξωδικαστικής συμφωνίας μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου και SIEMENS και σχετικό δημοσίευμα»

01 /12/2014
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Συζήτηση της επίκαιρης ερώτησης που θα αναπτύξει ο Βουλευτής  Μεσσηνίας Θανάσης Πετράκος, με θέμα: «Πορεία υλοποίησης της εξωδικαστικής συμφωνίας μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου και SIEMENS και σχετικό δημοσίευμα»


Την Τρίτη 2/12/2014, κατά τη συνεδρίαση της Ολομέλειας της Βουλής, στις 18.00, θα συζητηθεί ως επίκαιρη, η ερώτηση που είχαν καταθέσει 16 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, με θέμα την «Πορεία υλοποίησης της εξωδικαστικής συμφωνίας μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου και SIEMENS και σχετικό δημοσίευμα», η οποία απαντήθηκε με καθυστέρηση από το Υπουργείο Οικονομικών.  

Παρατίθεται η ερώτηση.
Αθήνα, 3 Οκτωβρίου 2014
ΕΡΩΤΗΣΗ
Προς τον κ. Υπουργό Οικονομικών
ΘΕΜΑ: «Πορεία υλοποίησης της εξωδικαστικής συμφωνίας μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου και SIEMENS και σχετικό δημοσίευμα».
Στις 22/8/2012 υπεγράφη η «Σύμβαση μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της Εταιρείας «SIEMENS», σύμφωνα με την εξουσιοδότηση που παρείχε στον Υπουργό Οικονομικών η διάταξη της παραγράφου 2, του άρθρου 324, του ν.4072/2012» (ΦΕΚ Α’164/27-8-2012). Η συμφωνία αυτή, συνάφθηκε μετά από τις αποκαλύψεις για τη συμμετοχή στελεχών και εκπροσώπων της εταιρίας σε παράνομες δραστηριότητες και επιχειρηματικές πρακτικές.
Στο Μέρος ΙΙΙ «Υποχρεώσεις της SIEMENS» παρ.2 της ανωτέρω συμφωνίας, ορίζεται ως υποχρέωση της εταιρίας SIEMENS προς το Ελληνικό Δημόσιο, η παροχή 90 εκατομμυρίων ευρώ για μία περίοδο 5 ετών, για τους παρακάτω φορείς και δραστηριότητες:
«1. Φορέων που υπηρετούν το δημόσιο συμφέρον και έχουν ως σκοπό την καταπολέμηση της διαφθοράς, της απάτης και του ξεπλύματος χρήματος στην Ελληνική Δημοκρατία.
2.      Σχεδίων και προγραμμάτων, περιλαμβανομένων προγραμμάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης, που στοχεύουν στην καταπολέμηση της διαφθοράς, της απάτης και του ξεπλύματος χρήματος στην Ελληνική Δημοκρατία.
3.      Πανεπιστημιακών και άλλων επιστημονικών ερευνητικών προγραμμάτων στην Ελληνική Δημοκρατία, που αποσκοπούν να βελτιώσουν τη γνώση και την εξειδίκευση στους τομείς της ενέργειας, της υγείας, της βιομηχανίας, των υποδομών και της αστικής ανάπτυξης.
4.      Προγραμμάτων υποτροφιών για μεταπτυχιακές σπουδές στους τομείς της ενέργειας, της υγείας, της βιομηχανίας, των υποδομών και της αστικής ανάπτυξης μέσω του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) της Ελληνικής Δημοκρατίας. Κάθε έτος θα εξασφαλισθεί η δυνατότητα παροχής μέχρι 100 τέτοιων υποτροφιών.
5.      Παροχή ιατρικού εξοπλισμού (συμπεριλαμβανομένης της παράδοσης, εγκατάστασης και συντήρησης του εξοπλισμού αυτού) που θα ζητηθεί για τα Δημόσια Νοσοκομεία, με έμφαση στα Παιδιατρικά Νοσοκομεία της Ελληνικής Δημοκρατίας, μετά από εκτίμηση των σχετικών αναγκών από το Υπουργείο Υγείας, σε συνεννόηση με την Επιτροπή Εποπτείας, και σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία».
Στο Μέρος III Παρ. 4 εδάφιο γ, αναφέρεται ότι, «η SIEMENS θα εξετάσει την πραγματοποίηση επενδύσεων διαφόρων τύπων και μορφών στην Ελληνική Δημοκρατία. Μια τέτοια επένδυση, η οποία εξετάζεται, περιλαμβάνει την κατασκευή ενός νέου εργοστασίου παραγωγής στην Ελλάδα για ένα έργο αξίας άνω των 60 εκατομμυρίων Ευρώ που θα οδηγήσει στην απασχόληση άνω των 700 ατόμων».
Στο Παράρτημα 3 της Συμφωνίας αναφέρεται επίσης ο ορισμός επταμελούς Επιτροπής Εποπτείας, η οποία «θα ασκεί τις αρμοδιότητες που προβλέπονται στην παρούσα Συμφωνία».
Πρόσφατο άρθρο της εφημερίδας «ΤΟ ΒΗΜΑ» (31/08/2014), αναφερόμενο στις υποχρεώσεις αυτές της εταιρίας SIEMENS, καταγγέλλει την αδράνεια της Επιτροπής Εποπτείας, επικαλούμενο μάλιστα και επιστολή του Εθνικού Συντονιστή κατά της διαφθοράς κ. Τέντε, με την οποία η Πρόεδρος της Επιτροπής εμφανίζεται να συντάσσεται πλήρως με τις προτεραιότητες της γερμανικής εταιρίας και όχι με αυτές του Ελληνικού Δημοσίου.
Έτσι, σύμφωνα με το δημοσίευμα, «Στο «συρτάρι» παραμένει η συμφωνία εξωδικαστικού συμβιβασμού με τη Siemens. Ακόμη και η απαίτηση του πρωθυπουργού κ. Αντώνη Σαμαρά να δοθεί το 1,5 εκατ. ευρώ για να αγοραστούν λάπτοπ για τους δικαστές δεν έχει  μέχρι στιγμής ικανοποιηθεί. Επιπλέον, παρά τη ρητή δέσμευση της εταιρείας να δώσει τα 2/5 από τα 90 εκατ. ευρώ για την υποστήριξη φορέων κατά της διαφθοράς και τη χρηματοδότηση προγραμμάτων κατά της διαφθοράς, η νεοσύστατη αρχή υπό τον Ι. Τέντε, δεν έχει εισπράξει ούτε ευρώ.
Ανάμεσα στα χρήματα που πρέπει να πάρει και ανέρχονται σε 36 εκατ. ευρώ είναι και τα 12,5 εκατ. για αγορά σκάνερ στα τελωνεία, αλλά και τα 4,5 εκατ. που θα δοθούν στην Εισαγγελία, υπό την κυρία Ελένη Ράικου, προκειμένου να υπάρξει υποδομή πληροφορικής, αναγκαία για την αντιμετώπιση του οικονομικού εγκλήματος».
Πέραν των προαναφερθέντων, μεγάλο είναι το «αγκάθι» και στο ζήτημα της πραγματοποίησης επενδύσεων. Ο κεντρικός πυρήνας των επενδύσεων ήταν η κατασκευή νέου εργοστασίου παραγωγής, επένδυση ύψους 60 εκ. ευρώ, που θα δημιουργούσε πάνω από 700 νέες θέσεις εργασίας, την ώρα που το εργοστάσιο της Τηλεβιομηχανικής στη Θεσσαλονίκη και το Software Center έκλεισαν τα προηγούμενα χρόνια. Ενώ αρχικά θεωρήθηκε ότι θα δημιουργηθεί νέα παραγωγική μονάδα, αυτό δεν επιβεβαιώθηκε στην πορεία και το ενδιαφέρον επικεντρώθηκε στο ενδεχόμενο στήριξης της θυγατρικής BSH, (50%-50% με την Bosch) και το ξεπάγωμα της μεταφοράς και επέκτασης της μονάδας από το Ρέντη στη Μαγούλα. Αυτό όμως μέχρι τώρα όχι μόνο δεν συνέβη, αλλά όπως φαίνεται, η εταιρία προχωρά σε περικοπές προσωπικού –πληροφορίες αναφέρουν ότι από τα 600 άτομα απασχολούνται πλέον 300- και σύμφωνα με κάποιες καταγγελίες, σε μεταφορά του νέου εξοπλισμού που είχε παραγγελθεί, στο εργοστάσιο της Τουρκίας.
Δεδομένων των ανωτέρω και του γεγονότος ότι, εκτός των άλλων, με τη συμφωνία αυτή, το Ελληνικό Δημόσιο «παραιτείται από κάθε αστική και διοικητική (περιλαμβανομένων εκείνων από ξέπλυμα χρήματος ή παραβάσεων της νομοθεσίας περί Ανταγωνισμού) αξίωση και πρόστιμο κατά της SIEMENS…»
Δεδομένου ότι, σε απάντηση του πρώην Επίτροπου Εσωτερικής Αγοράς Michel Barnier, σε σχετική ερώτηση του πρώην ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Νίκου Χουντή, σαφώς δηλώνεται μεταξύ άλλων ότι, «ο εν λόγω συμβιβασμός δεν εμποδίζει την Επιτροπή να διερευνήσει τυχόν παραβιάσεις των ενωσιακών κανόνων για τις δημόσιες συμβάσεις ή τα διαρθρωτικά ταμεία και το Ταμείο Συνοχής εάν της υποβληθεί σχετική καταγγελία»
Ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός:
1.      Ποια ποσά έχει εισπράξει μέχρι σήμερα το ελληνικό Δημόσιο από τις οφειλές της SIEMENS, όπως προκύπτουν από την υπογραφείσα Σύμβαση; Σε ποιους τομείς αναφέρονται τα ποσά αυτά αναλυτικά για τον κάθε φορέα και δραστηριότητα που αναφέρεται στο Μέρος ΙΙΙ παρ. 2 της Συμφωνίας;
2.      Έχουν ξεκινήσει οι διαδικασίες για την κατασκευή εργοστασίου παραγωγής από τη SIEMENS, όπως αναφέρεται στο Μέρος ΙΙΙ Παρ. 4 της Συμφωνίας; Εάν όχι, ποιος ο λόγος;
3.      Τι απαντά στο δημοσίευμα της εφημερίδας «ΤΟ ΒΗΜΑ» περί ολιγωρίας, ενδεχομένως και εσκεμμένης, από την Επιτροπή Εποπτείας και ιδιαίτερα της Προέδρου της, στην απορρόφηση των οφειλομένων από την εταιρία SIEMENS;
4.      Σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προχωρήσει για να προασπίσει το Δημόσιο συμφέρον; Προτίθεται να καταγγείλει τη Συμφωνία και να ζητήσει από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τη διερεύνηση παραβίασης των Ενωσιακών κανόνων για τις δημόσιες συμβάσεις; Αν όχι, σε ποιες ενέργειες θα προβεί ώστε να υλοποιηθεί η λεγόμενη «Συμφωνία Συμβιβασμού» μεταξύ της Ελληνικής Κυβέρνησης και της εταιρείας Siemens από τη στιγμή που ούτε  ένα σκέλος της συμφωνίας δεν έχει υλοποιηθεί;
Οι ερωτώντες βουλευτές
Πετράκος Θανάσης
Λαφαζάνης Παναγιώτης
Σταθάς Γιάννης
Αμμανατίδου-Πασχαλίδου Ευαγγελία
Βαμβακά Τζένη
Βούτσης Νίκος
Γελαλής Δημήτρης
Ζαχαριάς Κώστας
Κριτσωτάκης Μιχάλης
Μπόλαρη Μαρία
Ουζουνίδου Ευγενία
Παναγούλης Στάθης
Σταθάκης Γιώργος
Στρατούλης Δημήτρης
Τριανταφύλλου Μαρία
Χατζησοφιά Άννα

Το Γραφείο Τύπου


Μετάφραση