12.12.14

«Ελλείψεις σε προσωπικό στις νοσηλευτικές μονάδες της Μεσσηνίας».

ΕΡΩΤΗΣΗ 
Αθήνα, 12/12/2014
Προς τους Υπουργούς
·         Υγείας
·         Οικονομικών
ΘΕΜΑ: «Ελλείψεις σε προσωπικό στις νοσηλευτικές μονάδες της Μεσσηνίας».


Η κυβερνητική πολιτική και στον τομέα της υγείας έχει οδηγήσει στην απροθυμία των νέων γιατρών να κάνουν το αγροτικό τους. Οι αγροτικοί γιατροί αμείβονται με 600 ευρώ το μήνα με αποτέλεσμα να μην μπορούν να ανταποκριθούν στις βασικές τους ανάγκες και να αναγκάζονται να φεύγουν στο εξωτερικό. Άμεση συνέπεια είναι πολλά χωριά στη Μεσσηνία, αλλά και σε όλη την Ελλάδα, να μην έχουν αγροτικό γιατρό ή να εξυπηρετούνται εκ περιτροπής από αγροτικούς γιατρούς άλλων περιοχών. Οι συνέπειες για τον πληθυσμό των χωριών αυτών, που κυρίως είναι γερασμένος πληθυσμός, είναι πολύ σοβαρές και πολλές φορές μοιραίες. Σημειώνουμε ότι ο πληθυσμός των χωριών αυτών δεν έχει την πολυτέλεια πρόσβασης σε ιδιώτες γιατρούς ή σε Νοσοκομεία και Κέντρα Υγείας.
Ελλείψεις γιατρών υπάρχουν σε όλο το νομό Μεσσηνίας. Στο Νοσοκομείο Καλαμάτας παραμένει ακόμη κενή η θέση γαστρεντερολόγου, ενώ μεγάλες είναι οι ελλείψεις και σε παθολόγους. Μια σημαντική επίσης έλλειψη είναι αυτή της ειδικότητας του καρδιολόγου στο Νοσοκομείο Κυπαρισσίας που καλύπτεται με μετακίνηση καρδιολόγων από το Νοσοκομείο Καλαμάτας δύο φορές την εβδομάδα. Οι μετακινήσεις αυτές όμως έχουν ως συνέπεια τα ραντεβού κλείνονται μετά από 2 μήνες και οι καρδιοπαθείς να μην βρίσκουν έγκαιρα ραντεβού. Με μετακίνηση πνευμονολόγου από το Νοσοκομείο Καλαμάτας καλύπτονται ανάλογα περιστατικά και στο Νοσοκομείο Κυπαρισσίας.
Το ίδιο συμβαίνει και με άλλες ειδικότητες γιατρών, τόσο στο Νοσοκομείο όσο και στα Κέντρα Υγείας του νομού. Συχνά γιατροί επιμελητές π.χ. του Κέντρου Υγείας Μεσσήνης, με απόφαση του διοικητή του Νοσοκομείου Μεσσηνίας, καλούνται να κάνουν εφημερίες στο Κέντρο Υγείας Γαργαλιάνων ώστε να καλυφθούν τα κενά εκεί, τακτική που τείνει να γίνει μόνιμη κατάσταση. Έτσι αποδυναμώνονται τα Νοσοκομεία και τα Κέντρα Υγείας.
Το Κέντρο Υγείας Γαργαλιάνων λόγω των σοβαρών ελλείψεων ειδικευμένων γιατρών δεν μπορεί να εξυπηρετήσει τους κατοίκους της περιοχής. Η διοίκηση του Νοσοκομείου Μεσσηνίας προσπαθεί να καλύψει τα κενά και τις εφημερίες, με μετακινήσεις γιατρών από άλλα Κέντρα Υγείας.
Χαρακτηριστικό παράδειγμα της εγκατάλειψης του συστήματος υγείας είναι το Περιφερειακό Ιατρείο Βλαχόπουλου, το οποίο παρά τις επανειλημμένες παρεμβάσεις μας υπολειτουργεί, αφού το επισκέπτεται γιατρός δύο φορές το μήνα. Τονίζουμε ότι η Τοπική Κοινότητα Βλαχόπουλου έχει 400 οικογένειες και επιπλέον το Περιφερειακό Ιατρείο Βλαχόπουλου εξυπηρετούνται και τα γύρω χωριά της Δημοτικής Ενότητας Παπαφλέσσα, Μεταμόρφωση, Μανιάκι, Μαργέλι και Παπαφλέσσα. Ο Διοικητής του Νοσοκομείου Μεσσηνίας έχει δεσμευτεί κατ’ επανάληψη για την επίλυση του προβλήματος αλλά το πρόβλημα παραμένει.
   Ερωτώνται οι  κ.κ. Υπουργοί:

1.    Θα προχωρήσει το Υπουργείο Υγείας στην πρόσληψη γιατρών ώστε να καλυφθούν τα κενά που υπάρχουν στα αγροτικά ιατρεία του Νομού Μεσσηνίας, στο Κέντρο Υγείας Γαργαλιάνων και στα νοσοκομεία Καλαμάτας και Κυπαρισσίας;
2.    Προτίθεται το Υπουργείο Οικονομικών να αυξήσει τους μισθούς των γιατρών με υποχρέωση υπηρεσίας υπαίθρου, ώστε αυτοί να μπορούν να ανταπεξέλθουν στο κόστος διαβίωσης υπηρετώντας σε απομακρυσμένες περιοχές (αγροτικές, ορεινές, νησιωτικές);
3.    Θα παρέμβει το Υπουργείο Υγείας ώστε να στελεχωθεί επιτέλους το Περιφερειακό Ιατρείο Βλαχόπουλου με ιατρικό προσωπικό ώστε να εξυπηρετούνται οι κάτοικοι της Δημοτικής Ενότητας Παπαφλέσσα;

Οι ερωτώντες Βουλευτές

Πετράκος Αθανάσιος

Ζαχαριάς Κώστας


Μετάφραση