25.11.13

«Παρά τις δεσμεύσεις δεν έχει προχωρήσει η αναβάθμιση του αεροδρομίου Καλαμάτας».

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ
  • ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ
  • ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

Θέμα: «Παρά τις δεσμεύσεις δεν έχει προχωρήσει η αναβάθμιση του αεροδρομίου Καλαμάτας».


Παρά τις επανειλημμένες δεσμεύσεις των αρμόδιων Υπουργών και υπηρεσιακών παραγόντων, σε παραστάσεις μας, ότι θα γίνουν τα απαραίτητα έργα για την αναβάθμιση του αεροδρομίου της Καλαμάτας αυτό δεν έχει γίνει. Στο αεροδρόμιο της Καλαμάτας παρατηρήθηκε μια τεράστια αύξηση της κίνησης την περασμένη τουριστική περίοδο πράγμα που κάνει ακόμη πιο επιτακτική την ανάγκη αναβάθμισής του. Οι υπηρεσιακοί παράγοντες της ΥΠΑ ανέφεραν ότι εκτελούνται από την ΥΠΑ μελέτες για τα εξής έργα:
  1. Για νέο πύργο ελέγχου του αεροδρομίου Καλαμάτας με προβλεπόμενο κόστος έργου 6 εκ ευρώ
  2. Για την ενίσχυση του διαδρόμου-τροχοδρόμου με προβλεπόμενο κόστος έργου 25 εκ ευρώ
Προκειμένου να αναβαθμιστεί το αεροδρόμιο της Καλαμάτας είναι αναγκαία να γίνουν:
·         Κατασκευή κυκλικού κόμβου στην είσοδο του αεροδρομίου και κάλυψη του κατά μήκος της οδού αποστραγγιστικού χάνδακα.
·         Απαλλοτρίωση περίπου 40 στρεμμάτων για επέκταση του χώρου στάθμευσης των αεροσκαφών.
·         Επέκταση ανατολικά του κτιρίου του αεροσταθμού και βελτίωση των εγκαταστάσεών του.
·         Αναβάθμιση και βελτίωση των εγκαταστάσεων του διαδρόμου προσγείωσης και του τροχοδιαδρόμου.
·         Επίσης πρέπει το Υπουργείο Άμυνας και το ΓΕΑ να παραχωρήσει στη ΥΠΑ την έκταση των 100 περίπου στρεμμάτων για να χρησιμοποιηθεί ως μόνιμος χώρος στάθμευσης αεροσκαφών καθώς και ο χώρος στάθμευσης των πυροσβεστικών αεροσκαφών.
Για να είναι δυνατή η αναβάθμισης των εγκαταστάσεων του χώρου αφίξεων και αναχωρήσεων του αεροδρομίου Καλαμάτας πρέπει το έργο να ενταχθεί  στο ΕΣΠΑ.


  Ερωτώνται οι αρμόδιοι Υπουργοί:

  1. Σε ποιο στάδιο βρίσκονται οι παραπάνω μελέτες που εκτελεί η ΥΠΑ για την αναβάθμισης του αεροδρομίου Καλαμάτας;
  2. Θα εντάξει το αρμόδιο Υπουργείο τα έργα αναβάθμισης  των εγκαταστάσεων του χώρου αφίξεων και αναχωρήσεων του αεροδρομίου Καλαμάτας στο ΕΣΠΑ ύψους 2 εκ. ευρώ;
  3. Θα παραχωρήσει το Γ.Ε.Α. το χώρο στάθμευσης των πυροσβεστικών αεροσκαφών και την έκταση των 100 περίπου στρεμμάτων για να χρησιμοποιηθεί ως μόνιμος χώρος στάθμευσης αεροσκαφών ώστε να καταστεί δυνατή η αναβάθμιση του αεροδρομίου της Καλαμάτας;

Ο ερωτών βουλευτής

Πετράκος Αθανάσιος


Μετάφραση