18.11.13

«Μεγάλες καθυστερήσεις στην εκταμίευση χρηματικών ποσών για πιστοποιημένες και εγκεκριμένες εργασίες σε επενδύσεις Αγροτουρισμού».

ΕΡΩΤΗΣΗ
Προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Θέμα: «Μεγάλες καθυστερήσεις στην εκταμίευση χρηματικών ποσών για πιστοποιημένες και εγκεκριμένες εργασίες σε επενδύσεις Αγροτουρισμού».


Στη Μεσσηνία αλλά και σε όλη την Πελοπόννησο για τα προγράμματα «ΜΕΤΡΟ 3 Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013» και «Άξονας 4 Εφαρμογής Προσέγγισης LEADER» έχουν εγκριθεί επενδύσεις Αγροτουρισμού από το 2010 με κοινοτική χρηματοδότηση που φτάνει στο 60%.
1.  Επειδή όμως μετά το ξεπούλημα της ΑΤΕ δεν υπάρχει τράπεζα να χρηματοδοτήσει αυτές τις επενδύσεις σχεδόν το 50% των επενδυτών δεν έχει καταφέρει να υλοποιήσει τις επενδύσεις αυτές με συνέπεια να κινδυνεύουν με απένταξη. Συνεπώς τα κοινοτικά χρήματα δεν απορροφούνται και επενδύσεις δεν πραγματοποιούνται οι οποίες θα έδιναν θέσεις εργασίας.
2.  Για όσες επενδύσεις υλοποιούνται καθυστερεί πολύ η εκταμίευση των δόσεων των πιστοποιημένων και εγγεγραμμένων εργασιών. Είναι χαρακτηριστικό ότι καθυστερούν να πληρωθούν επενδυτές που έχουν καταθέσει δικαιολογητικά έως και 12 μήνες με συνέπεια να βρίσκονται σε πολύ δύσκολη οικονομική κατάσταση. Μάλιστα καταγγέλλουν ότι από την αρμόδια  υπηρεσία του Υπουργείου ειπώθηκε ότι «υπάρχει περίπτωση να μην πληρωθείτε».
3.  Μεσούσης υλοποίησης των έργων που εντάχθηκαν στα παραπάνω προγράμματα, υποχρεώθηκαν οι επενδυτές αυτών, να υποβάλλουν ηλεκτρονικά τα διάφορα αιτήματά τους (τροποποίησης, 1ης πληρωμής, κλπ), ανεξαιρέτως εάν πρωτύτερα κάποια από αυτά είχαν υποβληθεί και διεκπεραιωθεί με τις αρχικά προβλεπόμενες και  σύμφωνα με τον οδηγό υλοποίησης, διαδικασίες.  Ως εκ τούτου, δημιουργήθηκε μια σειρά από νέα προβλήματα στην υλοποίηση των έργων αυτών, λόγω των πολλών τεχνικών προβλημάτων και δυσλειτουργιών της ηλεκτρονικής πλατφόρμας, με αποτέλεσμα την περαιτέρω καθυστέρηση στην υλοποίηση των έργων αυτών και εντέλει των εκταμιεύσεων της δημόσιας επιχορήγησης.
Ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός:

  1. Υπάρχει πιθανότητα να μην πληρωθούν οι εν λόγω επενδυτές και γιατί;
  2. Τι μέτρα θα πάρει το Υπουργείο ώστε να μην υπάρχει καθυστέρηση στην καταβολή των δόσεων των εργασιών που έχουν πραγματοποιηθεί οι επενδύσεις;
  3. Τι θα γίνει με τα συγκεκριμένα έργα που δεν έχουν ξεκινήσει λόγω έλλειψης τραπεζικού δανεισμού;


Οι ερωτώντες βουλευτές

Πετράκος Αθανάσιος

Ζαχαριάς Κωνσταντίνος

Κοδέλας Δημήτριος


Μετάφραση