5.11.13

«Διπλή φορολόγηση των Ελλήνων του εξωτερικού»

ΕΡΩΤΗΣΗ
ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ
  • ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΘΕΜΑ: «Διπλή φορολόγηση των Ελλήνων του εξωτερικού»


Όπως είναι γνωστό, ένα από τα αποτελέσματα της ακολουθούμενης μνημονιακής πολιτικής είναι η φυγή πάρα πολλών Ελλήνων, κυρίως νέων, στο εξωτερικό για αναζήτηση εργασίας. Οι άνθρωποι αυτοί όταν έφυγαν από την Ελλάδα δεν ήξεραν εάν θα μείνουν στο εξωτερικό για εργασία, για πόσο διάστημα ή θα αν επιστρέψουν πίσω στη χώρα μας. Επίσης δεν γνώριζαν την υποχρέωση να δηλώσουν στην αρμόδια ΔΟΥ ότι στο εξής θα είναι κάτοικοι εξωτερικού, πράγμα που δεν το γνώριζαν με βεβαιότητα ούτε οι ίδιοι.
Αποτέλεσμα είναι πολλοί Έλληνες που εργάζονται στο εξωτερικό και τυγχάνει να έχουν κάποιο πραγματικό ή τεκμαρτό εισόδημα στην Ελλάδα, (π.χ. ενοίκιο από κάποιο ακίνητο) να κινδυνεύουν να φορολογηθούν για το εισόδημα που απέκτησαν στο εξωτερικό δυο φορές. Μια φορά στη χώρα που εργάζονται και μια στην Ελλάδα. Τα ποσά που καλούνται να πληρώσουν αναδρομικά είναι μεγάλα και άδικα.
Επίσης για το οικονομικό έτος 2013 ήταν υποχρεωτική η ηλεκτρονική υποβολή της φορολογικής δήλωσης. Όμως στο ηλεκτρονικό έντυπο δεν υπήρχε αντίστοιχο πεδίο που να δηλώνεται το φορολογικό πιστοποιητικό από χώρες του εξωτερικού. Η κατάθεσή του φορολογικού πιστοποιητικού εκ των υστέρων θεωρείτε εκπρόθεσμη.    
Με βάση τα παραπάνω, ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός:
  1. Προτίθεται να δώσει αναδρομικά το δικαίωμα στους κατοίκους εξωτερικού να δηλώσουν ότι είναι κάτοικοι εξωτερικού, με την προσκόμιση κάποιων αποδεικτικών εγγράφων που να αποδεικνύουν τη χώρα διαμονή τους και τη φορολόγησή τους σε αυτή;
  2. Πως προτίθεται να αντιμετωπίσει το πρόβλημα της αδυναμίας στην  ηλεκτρονική υποβολή της φορολογικής δήλωσης να υποβάλλονται και μάλιστα σε ετήσια βάση, το φορολογικό πιστοποιητικό και τα λοιπά απαραίτητα δικαιολογητικά, από χώρες του εξωτερικού; 

Οι ερωτώντες βουλευτές

Πετράκος Αθανάσιος
Γελαλής Δημήτριος
Ουζουνίδου Ευγενία
Σαμοϊλης Στέφανος


Μετάφραση