18.11.13

Απαλλοτρίωση - μετεγκατάσταση του οικισμού Τριπόταμου του Δήμου Μεγαλόπολης Αρκαδίας

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τον Υπουργό
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής

ΘΕΜΑ : Απαλλοτρίωση - μετεγκατάσταση του οικισμού Τριπόταμου του Δήμου Μεγαλόπολης Αρκαδίας


Όπως είναι γνωστό, στις 14 Σεπτεμβρίου 2013 έλαβε χώρα μεγάλη κατολίσθηση στο νότιο τμήμα του ορυχείου Χωρεμίου της ΔΕΗ στην Μεγαλόπολη, χωρίς ευτυχώς να υπάρξουν ανθρώπινα θύματα. Από την κατολίσθηση καταστράφηκαν και εδαφικές εκτάσεις του οικισμού του Τριπόταμου, οι οποίες δεν έχουν ακόμα απαλλοτριωθεί.
Η κατολίσθηση αυτή επιβεβαίωσε τις ανησυχίες των κατοίκων του Τριπόταμου, οι οποίοι με αλλεπάλληλα υπομνήματα και εξώδικες δηλώσεις προς τη Δ.Ε.Η., διαμαρτύρονται για τις δραστηριότητες της Εταιρείας πλησίον του χωριού, για τα ρήγματα που έχουν από ετών παρατηρηθεί πλησίον αλλά και μέσα στο χωριό, και για τις ρωγμές και λοιπές ζημίες που έχουν παρατηρηθεί τα τελευταία χρόνια σε σπίτια και λοιπές κατασκευές.
Είναι χαρακτηριστικό ότι, ενώ η Δ.Ε.Η. έχει αποφασίσει την απαλλοτρίωση του οικισμού του Τριπόταμου ήδη από τον Μάρτιο του 2011, μέχρι σήμερα δεν έχει ούτε καν ολοκληρωθεί η σύνταξη του κτηματολογικού πίνακα, παρότι οι εκσκαφείς της εργάζονται ήδη στα όρια του οικισμού.
Είναι προφανές πλέον ότι υπάρχει σοβαρότατο πρόβλημα με την ασφάλεια και ευστάθεια ολόκληρου του οικισμού.
Τα Σωματεία των εργαζομένων στον ΑΗΣ Μεγαλόπολης τονίζουν ότι απαιτείται να προχωρήσουν και να ολοκληρωθούν άμεσα οι διαδικασίες για την απαλλοτρίωση της εδαφικής έκτασης του Τριπόταμου για να υπάρξει ορθολογική, ασφαλής και αποτελεσματική εκμετάλλευση του ορυχείου.
Οι κάτοικοι του οικισμού διαμαρτύρονται εντονότατα και εκφράζουν προς τη Δ.Ε.Η., αλλά και σε κάθε αρμόδια Αρχή τις ανησυχίες τους για την ασφάλεια του χωριού τους.
Η Διοίκηση της ΔΕΗ οφείλει να προχωρήσει με γρήγορες διαδικασίες είτε απαλλοτρίωσης είτε εξαγοράς του χωριού με παράλληλη εξασφάλιση νέας "στέγης" για τους κατοίκους, αίτημα το οποίο διεκδικούν οι κάτοικοι του χωριού μέσω των συλλογικών τους φορέων και στηρίζουν με αποφάσεις τους το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μεγαλόπολης και οι συνδικαλιστικοί φορείς των εργαζομένων.

Κατόπιν των παραπάνω ερωτάται ο Αρμόδιος Υπουργός:

Ποιες ενέργειες σχεδιάζει η ΔΕΗ έτσι ώστε άμεσα να βρεθεί δίκαιη, οριστική και συνολική λύση για την τύχη του οικισμού Τριπόταμου και της κτηματικής περιφέρειας γύρωθεν του χωριού ικανοποιώντας τα δίκαια αιτήματά των κατοίκων και διασφαλίζοντας ταυτόχρονα την προοπτική λειτουργίας του ορυχείου με την ορθολογική, ασφαλή και αποτελεσματική εκμετάλλευση του;


Οι ερωτώντες Βουλευτές


Πετράκος Αθανάσιος


Ζαχαριάς Κωνσταντίνος


Ουζουνίδου Ευγενία
Μετάφραση