28.11.13

Προβλήματα στην ηλεκτρονική υποβολή δηλώσεων συγκομιδής από τους παραγωγούς σταφυλιών

ΕΡΩΤΗΣΗ
Προς τον κ. Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων
Θέμα: Προβλήματα στην ηλεκτρονική υποβολή δηλώσεων συγκομιδής από τους παραγωγούς σταφυλιών


Σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 5509/123907/11-10-2013 εγκύκλιο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, οι κάτοχοι αμπελουργικών εκμεταλλεύσεων, των οποίων η σταφυλική παραγωγή τους προορίζεται για οινοποίηση, υποχρεούνται να υποβάλλουν ηλεκτρονικά μέσω των ψηφιακών εφαρμογών του ΥΠΑΑΤ, με δικιά τους ευθύνη για την εγκυρότητα, την πληρότητα και την ορθότητα των όσων δηλώνουν, δηλώσεις συγκομιδής για το σύνολο της εκμετάλλευσής τους. 

Αρχικά ζητήθηκε από τους αμπελουργούς να παραλάβουν από τις Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής τις καρτέλες αμπελοκαλλιέργειας και να τις προσκομίσουν σε κάθε οινοποιείο που θα πουλούσαν τα σταφύλια τους. Όταν οι παραγωγοί παρέλαβαν τις καρτέλες τους διαπιστώθηκε ότι σε πολλές περιπτώσεις υπήρχαν προβλήματα. Ειδικότερα υπήρχαν διαφορές με το αμπελουργικό μητρώο, λάθη στις καταχωρίσεις κατά τη μεταβίβαση, ή/και μεταβολές που δεν είχαν καταχωρηθεί. Στα προβλήματα αυτά δόθηκε προσωρινή λύση με την κατάθεση από τους παραγωγούς ξεχωριστής υπεύθυνης δήλωσης για την ορθότητα των στοιχείων που κατέγραφαν στις καρτέλες τους.

Όταν στη συνέχεια ζητήθηκε από τους αμπελουργούς να καταθέσουν τις δηλώσεις συγκομιδής ηλεκτρονικά, μέσα από την ιστοσελίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, τα παραπάνω προβλήματα κατέστησαν αδύνατη την ολοκλήρωση της διαδικασίας. Από την αρμόδια υπηρεσία υποστήριξης της εφαρμογής ηλεκτρονικής υποβολής της δήλωσης συγκομιδής του ΥΠΑΑΤ συμβούλεψαν τους παραγωγούς που είχαν τα προβλήματα να απευθυνθούν στις κατά τόπους ΔΑΟΚ για να κάνουν τις σχετικές διορθώσεις και στη συνέχεια να υποβάλουν τις δηλώσεις. Επειδή όμως οι μεταβολές δεν μπορούν να γίνουν πριν από τον Ιανουάριο του νέου έτους, αλλά και επειδή πολλές από τις ΔΑΟΚ δεν είναι σε θέση να ανταπεξέλθουν λόγω έλλειψης προσωπικού, οι εν λόγω αμπελουργοί δεν είναι σε θέση να καταθέσουν τις ηλεκτρονικές δηλώσεις συγκομιδής εντός των καθορισμένων προθεσμιών, με τις όποιες επιπτώσεις μπορεί αυτό να έχει. 

Επειδή:

1. η αδυναμία κατάθεσης των ηλεκτρονικών δηλώσεων συγκομιδής δεν οφείλεται σε λάθη και παραλήψεις των αμπελουργών. 

2. τα προβλήματα του αμπελουργικού μητρώου είναι δεδομένα και γνωστά και όπως φαίνεται δεν λήφθηκαν υπόψη.

3. η συγκεκριμένη εφαρμογή τέθηκε σε λειτουργία χωρίς να προηγηθεί δοκιμαστική περίοδος, στην οποία θα διαπιστώνονταν τα παραπάνω προβλήματα και χωρίς να ενημερωθούν οι παραγωγοί και οι εμπλεκόμενοι υπάλληλοι των ΔΑΟΚ.

4. η μη κατάθεση των ηλεκτρονικών δηλώσεων συγκομιδής από τους αμπελουργούς επισείει κυρώσεις.

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

1. Γιατί ενεργοποιήθηκε επίσημα η εφαρμογή για την ηλεκτρονική υποβολή της δήλωσης συγκομιδής χωρίς να ληφθούν υπόψη τα προβλήματα που υπάρχουν στο αμπελουργικό μητρώο, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί αναστάτωση τόσο στους παραγωγούς όσο και στις εμπλεκόμενες υπηρεσίες;

2. Σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προβεί προκειμένου να αποκατασταθεί η ομαλότητα και να μην επιβληθούν άδικα κυρώσεις στους παραγωγούς; 
  
Οι ερωτώντες βουλευτές:
Αποστόλου Ευάγγελος
Αλεξόπουλος Απόστολος
Αμμανατίδου – Πασχαλίδου Ευαγγελία
Γελαλής Δημήτριος
Πετράκος ΑθανάσιοςΜετάφραση