24.4.13

Ερώτηση με θέμα:Απαράδεκτη υποβάθμιση του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας με την ένταξη σε καθεστώς διαθεσιμότητας 47 υπαλλήλων.


29/03/2013

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τoυς κ.κ. Υπουργούς

- Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας
-Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Θέμα: Απαράδεκτη υποβάθμιση του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας
με την ένταξη σε καθεστώς διαθεσιμότητας 47 υπαλλήλων.


Την 13η Νοεμβρίου 2012, τέθηκαν σε καθεστώς διαθεσιμότητας (την επομένη της δημοσίευσης του νόμου 4093/2012), 47 υπάλληλοι ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, από το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε), λόγω κατάργησης της θέσης τους, εκ των οποίων οι 12 είχαν διοριστεί με διαδικασίες ΑΣΕΠ, στις Αστικές Συγκοινωνίες. Οι εν λόγω υπάλληλοι, κατά το έτος 2011 προέβησαν σε υποχρεωτικές μετατάξεις, όπως ορίστηκε με το  νόμο 3920/2011 «Εξυγίανση, αναδιάρθρωση και ανάπτυξη των αστικών συγκοινωνιών». Η τοποθέτησή τους έγινε σε προσωποπαγείς θέσεις στην ίδια εκπαιδευτική βαθμίδα, όπως ορίζει ο νόμος των μετατάξεων 3528/2007 και με μεταβολή της ειδικότητας με την οποία είχαν προσληφθεί,  σε  Διοικητικού λογιστικού, με την υπ΄ αριθμό 12993/Δ1/4050/2011 κοινή απόφαση των υπουργείων Διοικητικής Μεταρρύθμισης, Οικονομικών, Μεταφορών-Δικτύων και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης. Η τοποθέτηση των εν λόγω υπαλλήλων, καθίστατο αναγκαία, λόγω της έλλειψης προσωπικού στο Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας, όπως ορίστηκε με το Νόμο 3996/2011 για την «Αναμόρφωση του Σ.ΕΠ.Ε».

Το τελευταίο διάστημα, μετά και τις αθρόες αποχωρήσεις υπαλλήλων λόγω συνταξιοδότησης,  υπάρχουν ακόμα μεγαλύτερες ελλείψεις σε προσωπικό στις Περιφερειακές Υπηρεσίες του ΣΕΠΕ. Ως παράδειγμα, αναφέρουμε ότι οι υπηρεσίες στην Λευκάδα, στα Γρεβενά, στη Μήλο παραμένουν κλειστές λόγω έλλειψης προσωπικού, αλλά και άλλες λειτουργούν με ένα και δύο υπαλλήλους, όπως είναι η Κόρινθος, Ρόδος, Σπάρτη κ.α. Άρα, δεν αρκεί μόνο η επιστροφή των παραπάνω υπαλλήλων, αλλά πρέπει να καλυφθούν και τα υπόλοιπα κενά με στοχευμένες προσλήψεις ή μετατάξεις, υπαλλήλων οι οποίοι να μπορούν καλύψουν ανάγκες σε καθήκοντα επιθεωρητών εργασίας, αλλά και σε προσωπικό γραμματειακής υποστήριξης.

Με την διαθεσιμότητα των 47 αυτών υπαλλήλων, καθίσταται δυσκολότερο το έργο της Επιθεώρησης Εργασίας, ιδιαίτερα μάλιστα σε καιρούς, που η αδήλωτη-ανασφάλιστη εργασία ακμάζει, τα εναπομείναντα εργασιακά δικαιώματα καταπατώνται και είναι τώρα -όσο ποτέ άλλοτε αναγκαία- η εύρυθμη λειτουργία του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας και η επίτευξη των δύσκολων στόχων του.

Επιπλέον, αντί να «εξαιρεθεί» το Σ.ΕΠ.Ε. από τη διαθεσιμότητα, οι κενές θέσεις που δημοσίευσε το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης, δεν αντιστοιχούν με τα κενά που δημιουργήθηκαν, λόγω της διαθεσιμότητας στο Σ.ΕΠ.Ε. Αυτό έχει ως συνέπεια, αφενός οι Επιθεωρήσεις Εργασίας να στερηθούν την αποκτηθείσα εμπειρία των υπαλλήλων που απομακρύνθηκαν και αφετέρου, οι συγκεκριμένοι υπάλληλοι να κινδυνεύουν να βρεθούν σε άλλες Υπηρεσίες και πολύ πιθανό σε διαφορετικό τόπο από τη μόνιμη κατοικία τους.

Επειδή η απομάκρυνση των υπαλλήλων αποτελεί ενέργεια που υποβαθμίζει την Επιθεώρηση Εργασίας, την ίδια στιγμή που το Διεθνές Γραφείο Εργασίας (ILO) σε έκθεσή του στις 14.12.2012, απαιτεί την  ενίσχυση της κεντρικής αυτονομίας του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας και νέα περιφερειακή διάρθρωση με τεχνικές και διοικητικές αρμοδιότητες (σημ. 6.4.α και 7.2.1 της έκθεσης), που θα διευκολύνουν το όλο έργο και θα διασφαλίζουν την ενιαία εφαρμογή των υπηρεσιών της Επιθεώρησης Εργασίας σε όλη τη χώρα

Επειδή η όποια πρόταση για αναβάθμιση του Σ.ΕΠ.Ε. θα αποτελέσει κενό γράμμα αν δεν συνδυαστεί και με στελέχωση των Υπηρεσιών, τόσο με επιθεωρητές όσο και με υπαλλήλους διοικητικής υποστήριξης

Με βάση τα παραπάνω, ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί
1.      Γιατί δέχθηκαν την απομάκρυνση 47 διοικητικών υπαλλήλων, όταν το Διεθνές Γραφείο Εργασίας αναφέρει ρητώς, ότι «από την τελευταία μεταρρύθμιση του 2011 υπάρχει υπερβολικός φόρτος διοικητικών καθηκόντων στις Επιθεωρήσεις, που απαιτούν περισσότερο από τον μισό εργασιακό χρόνο των επιθεωρητών»;

2.      Πως η κυβέρνηση θα ολοκληρώσει τη μεταρρύθμιση για την ενδυνάμωση της Επιθεώρησης Εργασίας, η οποία πρέπει να στελεχωθεί πλήρως με εξειδικευμένο προσωπικό -από τη στιγμή που αποτελεί όχι μόνο κοινή διαπίστωση, αλλά και απαίτηση του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας η ενίσχυση του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας- όταν ταυτόχρονα την υποβαθμίζει με την διαθεσιμότητα αυτών των υπαλλήλων;

3.      Έχουν υπολογίσει τις απώλειες εσόδων για τα ασφαλιστικά ταμεία που συνεπάγεται η υποβάθμιση του Σ.ΕΠ.Ε.; Πως η συρρίκνωση του ΣΕΠΕ  συμβάλλει στην κυβερνητική διακήρυξη για ενίσχυση της αποτελεσματικότητας του κράτους και των ελεγκτικών μηχανισμών; 

4.      Προτίθενται να εξαιρέσουν το Σ.ΕΠ.Ε., τόσο από τις διαδικασίες διαθεσιμοτήτων και από οποιοδήποτε οριζόντιο μέτρο απομείωσης του προσωπικού, όσο και από τις διαδικασίες κατάργησης ή συγχώνευσής των δομών του; 

Οι ερωτώντες βουλευτές
   Θοδωρής Δρίτσας
Α΄ Πειραιά και Νησιών

Αλέξης Μητρόπουλος
 Αττικής
                                                                                                                                                                                                                                                                                 Θανάσης Πετράκος
Μεσσηνίας

Δημήτρης Στρατούλης
   Β΄ Αθήνας


Μετάφραση