24.4.13

Ερώτηση με θέμα:«Μη υλοποίηση των δεσμεύσεων για την κατασκευή των παράδρομων από Μικρομάνη έως Σπερχογεία στη Μεσσηνία»


23/2/2013
                

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ

·        Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων

Θέμα: «Μη υλοποίηση των δεσμεύσεων για την κατασκευή των παράδρομων από Μικρομάνη έως Σπερχογεία στη Μεσσηνία»Την ανάγκη κατασκευής  παράπλευρων οδών για την εξυπηρέτηση των κατοίκων και αγροτών της περιοχής της Μικρομάνης και της Σπερχογείας στην Μεσσηνία μετά την κατασκευή του αυτοκινητόδρομου Τρίπολης-Καλαμάτας  σας είχα επισημάνει με επιστολή που σας είχα αποστείλει τον Αύγουστος του 2012. Παρά τις δεσμεύσεις σας  μέχρι σήμερα δεν έχει γίνει τίποτα.
Το πρόβλημα είναι σοβαρό διότι η έλλειψη διαβάσεων πεζών και ζώων στον αυτοκινητόδρομο, καθώς και οι μη συνδεδεμένοι μεταξύ τους παράδρομοι -γιατί δεν έχουν κατασκευαστεί γέφυρες σε ποτάμια και χείμαρρους- έχουν οδηγήσει σε απόγνωση τους αγρότες και κτηνοτρόφους της περιοχής. Πέρα από την μεγάλη ταλαιπωρία των κατοίκων της περιοχής, μεγάλος είναι ο κίνδυνος σοβαρού ατυχήματος καθώς διασχίζουν κάθετα τον αυτοκινητόδρομο με τα κοπάδια τους και με τα αγροτικά τους μηχανήματα.
Ο πρόεδρος του δημοτικού διαμερίσματος Μικρομάνης τονίζει την ανάγκη να γίνει άμεσα συμπληρωματική απαλλοτρίωση στο ύψος του χειμάρρου Ξεριά, ώστε από τον παράδρομο να δημιουργηθεί πρόσβαση προς τα Πετροκαλάματα, μια περιοχή που έχει αποκοπεί εντελώς με κίνδυνο να καούν τα πάντα σε περίπτωση πυρκαγιάς, αφού δεν υπάρχει πρόσβαση σε μεγάλα οχήματα. Για αυτό έχει λάβει διαβεβαιώσεις από το Διευθυντή του Υπουργείου Υποδομών για τα έργα με σύμβαση παραχώρησης στην Πελοπόννησο αλλά δεν έχει προχωρήσει σε καμία ενέργεια.
Επιπλέον είναι ανάγκη να τοποθετηθούν τα στηθαία και να ολοκληρωθεί η σύνδεση του παράδρομου που τώρα διακόπτεται στο χείμαρρο επειδή δεν έχουν κατασκευαστεί οι γέφυρες.
Ένα άλλο πρόβλημα που προέκυψε από την κατασκευή του αυτοκινητόδρομου είναι η απορροή των όμβριων υδάτων αφού δεν οδηγούνται σε ρέματα αλλά σε ιδιοκτησίες.
Κατόπιν των παραπάνω  Ερωτάται ο αρμόδιος υπουργός:
1.   Υπάρχει πρόβλεψη για την κατασκευή των παραπάνω έργων για να εξυπηρετούνται και να μην κινδυνεύουν οι πολίτες της περιοχής; Και πότε;

2.   Οι παραπάνω ελλείψεις δεν παραβιάζουν τις απαιτήσεις και προδιαγραφές των Ευρωπαϊκών Δημόσιων Έργων;


Ο ερωτών βουλευτής

Πετράκος Αθανάσιος 

Μετάφραση