24.4.13

Ερώτηση με θέμα:«Συνεχίζεται η καταστροφή και καταπάτηση της περιοχής NATURA στις Θίνες Κυπαρισσίας»

23/4/2013
                ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ
·  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
·  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Θέμα: «Συνεχίζεται η καταστροφή και καταπάτηση της περιοχής NATURA στις Θίνες Κυπαρισσίας»

Με την καθοριστική ευθύνη του ΥΠΕΚΑ και την ανοχή του Δήμου Τριφυλίας και της Περιφέρειας Πελοποννήσου συνεχίζεται συστηματικά η καταστροφή του μοναδικού ιδιαιτέρου φυσικού κάλους οικοσυστήματος Ευρωπαϊκής σημασίας στις «Θίνες Κυπαρισσίας» του Νομού Μεσσηνίας το οποίο ανήκει στην περιοχή NATURA με κωδικό GR 2550005. Το συγκεκριμένο οικοσύστημα έχει ανάγκη αυστηρής προστασίας λόγω της παρουσίας ενός εκτεταμένου οικοσυστήματος αμμοθινών. Παράλληλα έχει αυξημένη οικολογική σημασία διότι αποτελεί τη δεύτερη σημαντικότερη περιοχή φωλεοποίησης της χελώνας Caretta caretta στην Μεσόγειο.
Το σημαντικότατο αυτό οικοσύστημα ανέχεται η πολιτεία να καταστρέφεται συγκαλύπτοντας τις αυθαιρεσίες και παράνομες ενέργειες του σημερινού ιδιοκτήτη και της εταιρείας του «Νέα Κότινος». Ο ιδιόκτητης επεκτείνει την ιδιοκτησία προς το δάσος και τις αμμοθίνες τις οποίες και καταστρέφει οργώνοντας τις και επιδιώκει να νομιμοποιήσει αυθαίρετη και παράνομη κατάτμηση για να προχωρήσει σε ιδιωτική πολεοδόμηση  και να κατασκευάσει 50 εξοχικές κατοικίες και μάλιστα χωρίς Μ.Π.Ε. Αν δοθεί άδεια για ιδιωτική πολεοδόμηση αυτό θα έχει ως συνέπεια να παρεμβληθεί μια ζώνη τσιμέντου στη φυσική συνέχεια του δάσους και της παραλίας, προκαλώντας σημαντική βλάβη στο περιβάλλον.
Η συγκάλυψη και ανοχή εκ μέρους του ΥΠΕΚΑ της καταστροφής, καταπάτησης και ένταξης στην ιδιοκτησία της εταιρείας «Νέα Κότινος» αμμοθινών, παράκτιας βλάστησης και μέρους του παράκτιου πευκοδάσους γίνεται ακόμη πιο προκλητική μετά την παραπομπή της Ελληνικής Πολιτείας και την απειλή σοβαρών προστίμων από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Αιτιολογημένη Γνώμη της Επιτροπής-Παράβαση 2011/2156 Προστασία ειδών προτεραιότητας στον Τόπο Κοινοτικής Σημασίας «Θίνες Κυπαρισσίας»).
Ερωτώνται οι αρμόδιοι υπουργοί:
1.   Γιατί παρά την δέσμευσή του ΥΠΕΚΑ προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή εδώ και πέντε μήνες δεν εκδίδει την Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη (ΕΠΜ) και το Προεδρικό Διάταγμα που εκκρεμεί από το 2002 για να οριστούν οι όροι προστασίας και οι επιτρεπόμενες χρήσεις; Μήπως ανέχεται την δημιουργία τετελεσμένων εκ μέρους της εταιρείας του «Νέα Κότινος»; Πότε θα προχωρήσει το ΥΠΕΚΑ στην έκδοση Προεδρικού Διατάγματος με το οποίο να  καθοριστούν οι ζώνες Α1, Α2 και Β στην περιοχή NATURA, καθώς επίσης και οι χρήσεις σε κάθε μια από αυτές;
2.   Θα ελέγξει και θα απαγορεύσει το ΥΠΕΚΑ κάθε δραστηριότητα που βλάπτει το οικοσύστημα καθώς και την επιχειρούμενη έκδοση οικοδομικών αδειών μέχρι τη θεσμοθέτηση της Ειδικής Περιβαλλοντικής Μελέτης και του Προεδρικού Διατάγματος;
3.   Πως οι περιγραφόμενες στα συμβόλαια «δίοδοι προς τη θάλασσα» στην αγροτική γη των 180 στρεμμάτων μπορούν να μετονομαστούν και να χαρακτηριστούν ως «δημόσιες κοινόχρηστες οδοί» ώστε να δοθεί η νομιμοποίηση της κατάτμησης σε τμήματα των τεσσάρων στρεμμάτων για να προχωρήσει ο ιδιοκτήτης σε  ιδιωτική πολεοδόμηση;
4.   Είναι νόμιμη η αλλαγή χρήσης της έκτασης των 180 στρεμμάτων από «αγροτική χρήσης» σε «ελευθέρας χρήσης» που έγινε από την κυβέρνηση Σημίτη το 1999-2000;
5.   θα ελέγξει το Υπουργείο Οικονομικών αν η «μεγέθυνση» της έκτασης από τα 180 στρέμματα στα 308 στρέμματα έγινε σε βάρος της ιδιοκτησίας του δημοσίου; Θα επιβάλει το δημόσιο τα απαραίτητα πρόστιμα; Θα απαιτήσει την επιστροφή στο δημόσιο της καταπατημένης γης;


Οι Ερωτώντες Βουλευτές

Πετράκος Αθανάσιος

Αλεξόπουλος Απόστολος

Αμμανατίδου – Πασχαλίδου Ευαγγελία

Γεωργοπούλου-Σαλτάρη Έφη

Διώτη Ηρώ

Καφαντάρη Χαρά

Ουζουνίδου Ευγενία

Μετάφραση