22.4.13

Ερώτηση με θέμα: Η μείωση αποδοχών εργαζομένων στις Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης Αποχέτευσης αναγκαίο στάδιο στην πορεία ιδιωτικοποίησής τους;
Ε Ρ Ω Τ Η Σ Η

ΠΡΟΣ:  τους κ.κ. Υπουργούς:
- Οικονομικών
- Εσωτερικών


ΘΕΜΑ: Η μείωση αποδοχών εργαζομένων στις Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης Αποχέτευσης αναγκαίο στάδιο στην πορεία ιδιωτικοποίησής τους;Με τον πρόσφατο Νόμο 4093/2012 (Μνημόνιο ΙΙΙ) εντάσσονται και οι εργαζόμενοι στα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου των ΟΤΑ στο βαθμολόγιο και μισθολόγιο των δημοσίων υπαλλήλων.
Ως γνωστό οι Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης – Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.) δεν ανήκουν στο Δημόσιο Τομέα, είναι αυτοτελείς επιχειρήσεις που υπάγονται στον κάθε Δήμο χωριστά και λειτουργούν σύμφωνα με τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας με βάση τον ιδρυτικό τους Νόμο 1069/1980. Οι υπηρεσίες που παρέχουν οι Δ.Ε.Υ.Α. στους τομείς της ύδρευσης, αποχέτευσης, επεξεργασίας λυμάτων, τηλεθέρμανσης, άρδευσης) είναι απολύτως ανταποδοτικές και έτσι η λειτουργία των επιχειρήσεων αυτών δεν επιβαρύνει ούτε τον προϋπολογισμό των αντίστοιχων Δήμων (που λαμβάνουν κρατική επιχορήγηση), ούτε ευθέως τον κρατικό προϋπολογισμό.
Οι Δ.Ε.Υ.Α μέχρι πρόσφατα παρείχαν στους Δήμους μεγάλη ευελιξία στην κάλυψη των υποδομών σε ύδρευση – αποχέτευση – βιολογικούς, ακόμα και στις πιο υποβαθμισμένες περιοχές (που τις περισσότερες φορές δεν θα μπορούσαν να είναι ανταποδοτικές). Συμβάλλουν, δε, καθοριστικά στην προστασία της δημόσιας υγείας και στην πρόληψη ασθενειών παρέχοντας άφθονο και καθαρό πόσιμο νερό στους δημότες καταναλωτές καθώς και αξιόπιστες υπηρεσίες αποχέτευσης.
Μέχρι σήμερα το προσωπικό των Δ.Ε.Υ.Α. ήταν προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου (ορισμένου ή αορίστου χρόνο), διέπονταν από την εργατική νομοθεσία (και όχι από τον Υπαλληλικό Κώδικα) και αμείβονταν με τις πρόνοιες της Ετήσιας Κλαδικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας εργαζομένων στις επιχειρήσεις ύδρευσης – αποχέτευσης των Δήμων. Περαιτέρω, λόγω της φύσης της εργασίας στους ανωτέρω τομείς οι Δ.Ε.Υ.Α. απασχολούν προσωπικό με επιστημονική εξειδίκευση και υψηλή τεχνογνωσία.  Τέλος, λόγω της φύσης των καθολικών υπηρεσιών που οι Δ.Ε.Υ.Α. οφείλουν να προσφέρουν στους δημότες, συχνά απαιτείται ένταση εργασίας και υπερωριακή απασχόληση. Όλα τα ανωτέρω δημιουργούσαν ένα νομοθετικό πλαίσιο που δεν επέτρεπε την εύκολη πώλησή τους. Ενώ, μετά την υιοθέτηση του νέου νομοθετικού πλαισίου με τον πρόσφατο Νόμο 4093/2012 (Μνημόνιο ΙΙΙ),  «διευκολύνεται» η έναντι πινακίου φακής πώλησή τους σε επιτηδείους ημέτερους της μνημονιακής τρικομματικής κυβέρνησης.
Οι μειώσεις αποδοχών των εργαζομένων στις Δ.Ε.Υ.Α. (μετά και την εφαρμογή του Ν. 4093/2012) ξεπερνούν το 65% σε σχέση με τις αποδοχές του έτους 2009. Από τη μείωση αυτή δεν προκύπτει κανένα λογιστικό όφελος για το Ελληνικό Δημόσιο ενώ αντιστοίχως έχουν μειωθεί και οι καταβολές ασφαλιστικών εισφορών. Αντίθετα μεγάλο όφελος θα έχει ο μελλοντικός αγοραστής των επιχειρήσεων αυτών.
Μάλιστα η ρύθμιση του Ν. 4093/2012 είναι ευθέως αντισυνταγματική καθώς οι αμοιβές των εργαζομένων στις ομοειδείς επιχειρήσεις ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ είναι κατά 30% υψηλότερες και οι μειώσεις που προκύπτουν από την εφαρμογή του Ενιαίου Μισθολογίου δεν διατηρούνται (μέχρι τις 31.12.2016) στο ύψος του 25% σε σχέση με τις αποδοχές του Οκτωβρίου 2011, όπως προβλέπει το άρθρο 29 του Ν.4024/2011 για τους εργαζόμενους στο Δημόσιο Τομέα. Παρά δε τη μισθολογική τους εξίσωση, οι εργαζόμενοι στις Δ.Ε.Υ.Α. δεν δικαιούνται εφάπαξ και δεν καλύπτονται από τη συνταγματική ρήτρα μονιμότητας.
Τέλος, οι ΔΕΥΑ έχοντας υπαχθεί στη νομοθεσία απαγόρευσης των προσλήψεων εργατοτεχνικού προσωπικού αρχίζουν να αδυνατούν να παρέχουν τις υπηρεσίες που προβλέπονται από τον κανονισμό λειτουργίας τους με αποτέλεσμα ολοένα και περισσότερες υπηρεσίες τους να εκχωρούνται σε ιδιώτες, με όλα τα αρνητικά συνεπακόλουθα που αυτό μπορεί να επιφέρει.
Με δεδομένο ότι το νερό είναι δημόσιο αγαθό και όχι εμπορεύσιμο προϊόν και η πρόσβαση σ’ αυτό δικαίωμα των πολιτών,

Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:
1. Ποια άμεσα μέτρα για την ομαλή λειτουργία των Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης – Αποχέτευσης προτίθεται να λάβει η κυβέρνηση;

2. Με ποιο τρόπο προβλέπεται να αναπληρωθούν οι τεράστιες απώλειες των αποδοχών τους που αλόγιστα πρόσφατα ψήφισε η τρικομματική κυβερνητική συμμαχία, χωρίς μάλιστα να προκύπτει το παραμικρό όφελος για το Ελληνικό Δημόσιο;
3. Θα προβεί η τρικομματική κυβερνητική συμμαχία στην πώληση των επιχειρήσεων αυτών, με ποια διαγωνιστική διαδικασία και ποιες συνέπειες θα είχε μια πιθανή ιδιωτικοποίηση τους για τη χρηματοδότηση των επιχειρήσεων αυτών από το ΕΣΠΑ;
Αθήνα, 7 Δεκεμβρίου 2012

Οι ερωτώντες Βουλευτές

Όλγα Γεροβασίλη
Θανάσης Πετράκος

Μετάφραση