23.4.13

Ερώτηση με θέμα:«Αδικαιολόγητες καθυστερήσεις εκταμίευσης των χρημάτων αποπληρωμής εκτελεσμένων έργων»


Παρασκευή, 21 Δεκεμβρίου 2012

Ερώτηση
Προς τους Υπουργούς:

-         Οικονομικών, κ. Ιωάννη Στουρνάρα
-         Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, κ. Κωνσταντίνο Χατζηδάκη

ΘΕΜΑ: «Αδικαιολόγητες καθυστερήσεις εκταμίευσης των χρημάτων αποπληρωμής εκτελεσμένων έργων»Κύριοι Υπουργοί,

Γνωρίζετε ότι οι κατά τόπους Υπηρεσίες Δημοσιονομικού Ελέγχου στις εκάστοτε Περιφερειακές ενότητες λειτουργούν με διαφορετικά κριτήρια, με αποτέλεσμα χρηματοδοτήσεις που έχουν σταλεί εδώ και καιρό στους φορείς εκτέλεσης των έργων (Δήμοι, ΔΕΥΑ, Περιφερειακές Ενότητες) για την αποπληρωμή οφειλών να μην τις έχουν εισπράξει ακόμη και σήμερα, με άμεση συνέπεια να μην μπορούν να προχωρήσουν στην αποπληρωμή εκτελεσμένων έργων από παρελθόντα έτη (2007 – 2011). Το παράδοξο είναι ότι πρόκειται για έργα στα οποία έχουν κοπεί τα αντίστοιχα τιμολόγια, έχουν αποδοθεί οι νόμιμες κρατήσεις, οι φόροι και ο αναλογούν Φ.Π.Α. και στα οποία τρέχουν και λογαριασμοί τόκων υπερημερίας.

Οι εργοληπτικές επιχειρήσεις και κατά συνέπεια και οι εργαζόμενοι σε αυτές βρίσκονται πραγματικά στα όρια αντοχής τους. Υπάρχουν τεράστιες καθυστερήσεις στις διαδικασίες εκταμίευσης των χρημάτων που ήδη έχουν σταλεί για τις αποπληρωμές των εκτελεσμένων έργων και έχουν δεσμευθεί αποκλειστικά για αυτά.    Αξίζει δε να σημειωθεί ότι το μεγαλύτερο μέρος αυτών των χρηματικών ποσών θα επιστρέψει στο κράτος για την αποπληρωμή ρυθμίσεων και οφειλομένων ποσών από τις επιχειρήσεις προς το Δημόσιο.

Τέτοιες καταστάσεις δημιουργούν στην κοινωνία μια εικονική πραγματικότητα αφού από τη μία μεριά επικαλούμαστε την άμεση εκταμίευση και αποπληρωμή των οφειλομένων ποσών από το Ελληνικό Δημόσιο προς τους ιδιώτες ενώ από την άλλη η όποια χρηματοδότηση στέλνεται για το σκοπό αυτό μπορεί να καθυστερήσει στα γρανάζια της όποιας γραφειοκρατίας, τη στιγμή που η ελληνική κοινωνία είναι πολύ πιεσμένη και δεν αντέχει αναίτιες καθυστερήσεις.


Ερωτώνται οι αρμόδιοι Υπουργοί:
1.      Που οφείλονται οι τεράστιες καθυστερήσεις εκταμίευσης των χρημάτων που ήδη έχουν σταλεί για τις αποπληρωμές των εκτελεσμένων έργων;

2.      Όταν γίνονται οι κατανομές των χρημάτων στα έργα που υπάρχουν οφειλές ελέγχονται η νομιμότητα της οφειλής και ο λόγος που την προκάλεσε. Γιατί λοιπόν θα πρέπει για την εκταμίευση να προσκομίζεται ξανά ένας τεράστιος όγκος εγγράφων ο οποίος και μόνο για να αναγνωσθεί και όχι να ελεγχθεί απαιτεί μεγάλο αριθμό προσωπικού και εργατοωρών;

3.      Γιατί να ζητούνται έγγραφα τα οποία θα ξαναζητηθούν από τους τελικούς διατάκτες όταν θα γίνει εξόφληση των οφειλών;

4.      Γιατί να υφίστανται όλοι οι εμπλεκόμενοι μια τεράστια πίεση χρόνου και ανακύκλωσης των πλέον αυτονόητων;


Οι  ερωτώντες Βουλευτές
Δημήτρης Τσουκαλάς

Μετάφραση