22.4.13

Ερώτηση με θέμα:Η διαδικασία και τα αποτελέσματα της υπ’ αριθ. 6481/3/209-ιγ προκήρυξής του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη  Πέμπτη, 06 Δεκεμβρίου 2012
ΕΡΩΤΗΣΗ
Προς τους Υπουργούς :
- Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, κ. Νικόλαο Δένδια
- Διοικητικής  Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, κ. Αντώνιο Μανιτάκη

Θέμα: Η διαδικασία και τα αποτελέσματα της υπ’ αριθ. 6481/3/209-ιγ προκήρυξής του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη.Κύριοι Υπουργοί,
        Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ανωτέρω Προκήρυξη, που αφορούσε την απασχόληση προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Αλλοδαπών του  Αρχηγείου  της Ελληνικής Αστυνομίας στους Ειδικούς Χώρους Παραμονής Αλλοδαπών, οι διαγωνιζόμενοι έπρεπε να διαθέτουν απαραιτήτως το προσόν της εξειδικευμένης και αποδεικνυόμενης εμπειρίας, προκειμένου να στελεχώσουν τα κέντρα μεταναστών.
        Ωστόσο, τα εν λόγω απαιτούμενα τυπικά προσόντα δεν συγκέντρωσαν κάποιοι από τους υποψηφίους, οι οποίοι εντούτοις  προσλήφθηκαν στις προκηρυσσόμενες θέσεις έναντι άλλων που τα διέθεταν, καθώς είχαν προσληφθεί στις δύο προηγούμενες προκηρύξεις με αντίστοιχες  συμβάσεις και εκπαιδευτήκαν από εξειδικευμένους φορείς που ασχολούνται με την ψυχική υγεία μεταναστών, όπως η «Βαβέλ» και το «ΚΕΕΛΠΝΟ». Οι εν λόγω εκπαιδεύσεις έγιναν για τους εργαζομένους του συγκεκριμένου προγράμματος, με σκοπό την περαιτέρω επιμόρφωσή τους, όσον αφορά την επιστημονική παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών στην συγκεκριμένη ευπαθή ομάδα.
       Τα κριτήρια επιλογής των υποψηφίων δεν έγιναν γνωστά ούτε συνάγονται από τον Πίνακα κατάταξης υποψηφίων, με συνέπεια να παραβιάζεται η νομιμότητα του Πίνακα διοριστέων. Περαιτέρω, λόγω της διεξαγωγής συνέντευξης για την επιλογή των επιτυχόντων στην εν λόγω προκήρυξη γεννούνται εύλογες υπόνοιες για την ορθή τήρηση των εκ του νόμου αναφερομένων προϋποθέσεων κατά τη διαδικασία αξιολόγησης και σύνταξης του πίνακα κατάταξης. Παρόλο που η Επιτροπή κατά τη διάρκεια της συνέντευξης διετύπωνε το ερώτημα περί υπάρξεως προηγούμενης εξειδικευμένης εμπειρίας στους υποψηφίους, τα αποτελέσματα του πίνακα αποδείχθηκαν αντίθετα.
     Δεδομένης μάλιστα της ιδιαίτερης προσοχής, φροντίδας και ευαισθησίας, που κατά τη γνώμη μας χρήζουν οι παράτυποι και ταλαιπωρημένοι μετανάστες, κρίνουμε ότι η επαρκούς χρόνου σχετική εμπειρία σε μετανάστες, μεταπτυχιακές σπουδές και ειδικεύσεις είναι κριτήρια που θα έπρεπε αυστηρά να τηρηθούν. Αξίζει, τέλος, να αναφερθεί πως ανάμεσα στους υποψηφίους υπήρχε ένας υποψήφιος πιστοποιημένος σε αναγνώριση θυμάτων trafficking, ο οποίος έμεινε εκτός προγράμματος.

  Ερωτάσθε κύριοι Υπουργοί,
1. Πώς αξιολογείτε τον μη συνυπολογισμό της εξειδικευμένης εμπειρίας για την κατάρτιση του πίνακα διοριστέων;
2. Θεωρείτε την ύπαρξη συνέντευξης σε μία τέτοιου είδους προκήρυξη ασφαλή όρο για την ορθή και μη αμφισβητούμενη διεξαγωγή της;
3. Προτίθεστε να ερευνήσετε την ορθή διεξαγωγή και τήρηση της διαδικασίας επιλογής των υποψηφίων, και σε περίπτωση εντοπισμού πλημμελειών προτίθεστε να άρετε την αδικία;
3. Πώς σκοπεύετε να εξασφαλίσετε και να διασφαλίσετε την ιδιαίτερη και ευαίσθητη αντιμετώπιση και ψυχολογική φροντίδα των μεταναστών στα εν λόγω κέντρα;

Οι ερωτώντες Βουλευτής
Δημήτριος Τσουκαλάς
Δημήτριος Στρατούλης
Θανάσης Πετράκος


Μετάφραση