23.4.13

Ερώτηση με θέμα: Φαραωνικά Σχέδια για Εγκατάσταση Β.Α.Π.Ε. στην Πελοπόννησο


14-12-2012
ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τους κ. κ. Υπουργούς:
·         Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής
·         Εσωτερικών
·         Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων

Θέμα: Φαραωνικά Σχέδια για Εγκατάσταση Β.Α.Π.Ε. στην ΠελοπόννησοΤα νέα φορτία Ηλεκτρικού Ρεύματος που προκύπτουν από την λειτουργία αιολικών και φωτοβολταϊκών σταθμών παραγωγής ρεύματος για την Πελοπόννησο δεν μπορούν να μεταφερθούν από το υφιστάμενο δίκτυο του οποίου η παρούσα μεταφορική δυνατότητα  είναι για  1100MW σύμφωνα με την έκθεση του Διαχειριστή Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ελληνικής Ενέργειας (ΔΕΣΜΗΕ). (υπ’ αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ Ι-149055/09.01.2012 έγγραφο ΔΕΣΜΗΕ). Ενώ σύμφωνα με την ίδια μελέτη τα φορτία από ήδη εγκαταστημένες Α.Π.Ε. φτάνουν τα 1500MW.
Ο ΑΔΜΗΕ, (Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας) θέτει και μελλοντικά ζήτημα επάρκειας και ασφάλειας όσο αφορά τη διακίνηση των φορτίων. Συγκεκριμένα υπογραμμίζει σε επιστολή του προς τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας ότι και με βάση την ολοκληρωμένη Μελέτη Συστήματος Ανάπτυξης Μεταφοράς 2010-14           (ΜΑΣΜ) η δυνατότητα μεταφοράς φορτίου μετά την αναβάθμιση του δικτύου θα είναι  μέχρι2100ΜW(Συνολικά από τις Μονάδες της ΔΕΗ στην Μεγαλόπολη και τις Α.Π.Ε).
Με βάση τα παραπάνω δεδομένα μόλις 600MW περισσεύουν και μπορούν να διατεθούν πρακτικά για τις ΑΠΕ (Αιολικά ή Φ/Β για την Πελοπόννησο) μέχρι το 2014.
Επίσης σε έκθεση του ΔΕΣΜΗΕ με θέμα «Ικανότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής στην Πελοπόννησο» αναφέρεται ότι όσες περισσότερες Β.Α.Π.Ε. ενσωματώνονται, τόσο οι απαιτήσεις για σταθερότητα του συστήματος αυξάνονται γεωμετρικά. Η  ΜΑΣΜ 2010-14 αναφέρει από το 2009:
«Περαιτέρω διερευνήσεις για μεγαλύτερα ποσοστά αιολικής διείσδυσης (έως 8000 MW) δείχνουν καταρχήν ότι οι ανάγκες μείωσης της παραγωγής των Α/Π ώστε να έχουμε ασφάλεια, αυξάνουν εκθετικά με την αύξηση της εγκατεστημένης ισχύος των Α/Π.
Η απορρόφηση του παραγόμενου από τις Β.Α.Π.Ε. ηλεκτρικού ρεύματος απαιτεί υψηλό κόστος και είναι τεχνικά πολυσύνθετη.
Όμως η ΜΑΣΜ 2010-14 καταλήγει και σε ένα άλλο συμπέρασμα όσο αφορά τα Βιομηχανικά Αιολικά Πάρκα.
«Υπό μεγάλη αιολική διείσδυση, τα Α/Π θα αποτελούν σημαντικό ποσοστό της συνολικής παραγωγής, γεγονός που καθιστά αναγκαία την ύπαρξη συνεχούς εποπτείας και ελέγχου. Επιπλέον, είναι σαφές ότι αυξανομένης της αιολικής διείσδυσης, οι κανόνες ασφαλούς λειτουργίας του Συστήματος θα επιβάλλουν τον περιορισμό της απορροφώμενης από το Σύστημα παραγωγής από Α/Π.  Σε κάθε περίπτωση, θα απαιτηθούν σημαντικές νέες υποδομές για την εποπτεία και τον έλεγχο των Α/Π (ενίσχυση τηλεπικοινωνιακών συστημάτων, αλλαγές στα Κέντρα Ελέγχου Ενέργειας, πιθανή ανάπτυξη περιφερειακών Κέντρων Ελέγχου Ενέργειας κλπ.).  Πρέπει επίσης να τονισθεί, ότι η πληθώρα των αδειοδοτηθέντων Α/Π στη χώρα δεν έχει το χαρακτήρα διεσπαρμένης παραγωγής, (οικιακά Φ/Β και γενικότερα εγκαταστάσεις μικρής ισχύος ενσωματωμένες στα δίκτυα χαμηλής και μέσης τάσης) αλλά είναι μεγάλης ισχύος, (με μέσο μέγεθος περίπου 20 MW και ένα σημαντικό αριθμό Α/Π άνω των 25 MW). Αποτέλεσμα τούτου είναι να απαιτείται συνήθως για τη σύνδεσή τους η κατασκευή σημαντικών έργων μεταφοράς  (Υ/Σ Υ.Τ./Μ.Τ. αλλά και γραμμών μεταφοράς 150 kV).
 Όπως φαίνεται από τις προαναφερόμενες μελέτες, μικρότερου μεγέθους και διασπαρμένα Α/Π και οικιακά Φ/Β που θα ήταν δυνατόν να ενσωματωθούν στα υφιστάμενα δίκτυα μέσης τάσης. Μια τέτοια κατεύθυνση θα είχε πολλαπλά οφέλη καθώς θα μείωνε δραστικά τις ανάγκες για νέα έργα υποδομής Υ.Τ., αλλά θα μείωνε σημαντικά και τις ανάγκες μεταφοράς στο Σύστημα και το Δίκτυο
Οπότε είναι προφανές ότι απαιτούνται μικρότερης κλίμακας έργα τα οποία θα έχουν την συναίνεση των τοπικών κοινωνιών, και σε συνεργασία με το εγχώριο επιστημονικό δυναμικό.
Στην Πελοπόννησο όμως αντί να έχουμε ανάπτυξη μικρών και διεσπαρμένων Α.Π.Ε. υπάρχει εντελώς αντίθετος προσανατολισμός. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο κος Τατούλης στην ομιλία του στο Περιφερειακό Φόρουμ Πολιτών για την Ενέργεια και το Περιβάλλον, στις 1 και 2 Νοεμβρίου ανέφερε η μέχρι στιγμής αδειοδότηση Β.Α.Π.Ε.  είναι 2.000MW και στόχος του είναι να φτάσει, όπως δήλωσε, τις αδειοδοτήσεις στις 8.000ΜW. Ενώ είναι γνωστό ότι δεν υπάρχει Χωροταξικός Σχεδιασμός καθώς το Σχέδιο της Περιφέρειας - όπως ο ίδιος ο κ. Τατούλης αποκάλυψε- έχει απορριφθεί ως ανεπαρκές, ενώ δεν υπάρχει και δίκτυο μεταφοράς της παραγόμενης ενέργειας (από τη ΔΕΗ δεν έχει σχεδιαστεί η αναβάθμιση του δικτύου).
 Παρόλα αυτά ο κ. Τατούλης  ανακοίνωσε ότι θα δώσει λύση αναθέτοντας σε ιδιώτες την εγκατάσταση του δικτύου μεταφοράς της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας.
Τα σχέδια της Περιφέρειας Πελοποννήσου έχουν δημιουργήσει ανησυχία και μεγάλες αντιδράσεις στους κατοίκους της Πελοποννήσου και ιδιαίτερα της Λακωνίας και της Αργολίδας οι οποίοι αντιδρούν έντονα στην κατασκευή Β.Α.Π.Ε. που θα παράγουν ρεύμα το οποίο δεν θα πηγαίνει πουθενά και το μόνο που θα συμβεί είναι  για αυτές να δεσμευτούν  αγροτικές και δασικές εκτάσεις.
Και βέβαια η υλοποίηση του φαραωνικού σχεδίου του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου για αδειοδότηση Β.Α.Π.Ε. που θα παράγουν 8000MW προϋποθέτει κατασκευή θερμικών μονάδων για την υποστήριξη των Β.Α.Π.Ε. και σημαντική αναβάθμιση του δικτύου μεταφοράς
Κατόπιν των παραπάνω Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί

·         Με βάσει ποιές αρμοδιότητες και ποιες προδιαγραφές ο κ. Τατούλης προγραμματίζει την αδειοδότηση μονάδων Α.Π.Ε. και Β.Α.Π.Ε. με ισχύ πολλαπλάσια από αυτή που ορίζει ο ΑΔΜΗΕ (Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας) στη ΜΑΣΜ 2010-14 (Μελέτη Συστήματος Ανάπτυξης Μεταφοράς) ως δυνατότητα μεταφοράς φορτίου στην Πελοπόννησο, δηλαδή τα 2100MW;
·         Ποιος ο Ενεργειακός Σχεδιασμός για τη Πελοπόννησο;
·         Προβλέπεται περαιτέρω αναβάθμιση του δικτύου μεταφοράς;
·         Μπορεί η Περιφέρεια Πελοποννήσου να αναθέσει σε ιδιώτες την κατασκευή ή επέκταση του  δικτύου μεταφοράς ;
·         Υπάρχουν μελέτες σκοπιμότητας για μετατροπή της Πελοποννήσου σε ενεργειακό κέντρο; Έχουν ληφθεί υπόψη οι πιθανές συνέπειες στις έως τώρα κύριες παραγωγικές δραστηριότητες, όπως αγροτικές και τουριστικές εκμεταλλεύσεις κτλ ;
·         Γιατί προτιμήθηκαν οι Β.Α.Π..Ε έναντι λύσεων με μικρότερου μεγέθους Α.Π.Ε διασπαρμένης παράγωγης, στρατηγική θα είχε ως αποτέλεσμα  καλύτερη διαχείριση, μεγαλύτερη διασπορά του οικονομικού οφέλους στις τοπικές οικονομίες και μικρότερο φόρτο δικτύου;
·         Είναι στο σχεδιασμό της κυβέρνησης η κατασκευή νέων θερμικών μονάδων και νέα αναβάθμιση του δικτύου μεταφοράς για την υποστήριξη των 8000MW  από τις υπό σχεδιασμό Β.Α.Π.Ε. που έχει εξαγγείλει ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου;

Οι ερωτώντες Βουλευτές

Πετράκος Αθανάσιος

Ουζουνίδου Ευγενία

Διώτη Ηρώ

Ζαχαριάς Κων/νος

Κοδέλας Δημήτριος

Αλεξόπουλος Απόστολος

Ιγγλέζη Αικατερίνη

Θεοπεφτάτου Αφροδίτη

Καφαντάρη Χαρά


Μετάφραση