24.4.13

Ερώτηση με θέμα:«Να ανακληθεί η αδειοδότηση των φωτοβολταϊκών πάρκων στο Δήμο Δυτικής Μάνης»


11/02/2013
ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ

·                         Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής

Θέμα: «Να ανακληθεί η αδειοδότηση των φωτοβολταϊκών πάρκων στο Δήμο Δυτικής Μάνης»


Στην περιοχή της Μεσσηνιακής Μάνης με επίκεντρο την Καρδαμύλη, που έχει χαρακτηριστεί από το Υπουργείο Πολιτισμού ως τοπίο ιδιαίτερου φυσικού κάλλους γιατί αποτελεί ένα αξιόλογο φυσικό τοπίο με πλούσια βλάστηση, μέσα στο οποίο εντάσσονται χαρακτηριστικά δείγματα της εξέλιξης της μανιάτικης κατοικίας και ως ιστορικό τοπίο λόγω της σημασίας που έχει για την ιστορία της αρχιτεκτονικής και γενικότερα για την ελληνική ιστορία, πλέον παρατηρείται ανεξέλεγκτη και αλόγιστη εγκατάσταση φωτοβολταϊκών πάρκων και σταθμών. Μια μάλιστα εγκατάσταση βρίσκεται πολύ κοντά στην Ακρόπολη του αρχαίου Λεύκτρου. Η συνεχής εγκατάσταση  νέων μονάδων παραγωγής ενέργειας από φωτοβολταϊκά εκτός από τις αντιδράσεις που έχει προκαλέσει σε τοπικούς φορείς της Μεσσηνιακής Μάνης και κατοίκους έχει και ως αποτέλεσμα να αλλοιώνεται η αρχιτεκτονική της περιοχής αλλά και το περιβάλλον της.
Η καταστροφή που γίνεται από τις εγκαταστάσεις αυτές είναι:
·   στο φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον της Μάνης, η οποία ως γνωστό αποτελεί ολόκληρη ένα ανοιχτό Μουσείο.
·  στην οικονομία της περιοχής, αφού ως γνωστό,  στηρίζεται στον τουρισμό, ο οποίος υπάρχει λόγω του σπάνιου και ιδιαίτερου φυσικού κάλους της Μάνης.
Ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός:
- Γιατί δεν προβαίνει σε νομοθετικές ρυθμίσεις ώστε να τεθούν κανόνες στη δόμηση και αδειοδότηση μονάδων ΑΠΕ για να αποτραπεί η αλλοίωση της αρχιτεκτονικής ιδίως περιοχών τουριστικών και ιδιαίτερου φυσικού κάλους όπως είναι η Μεσσηνιακή Μάνη;

- Έχουν πραγματοποιηθεί έλεγχοι σχετικά με το καθεστώς αδειοδότησης, των υπό διαμόρφωση/κατασκευή έργων ΑΠΕ  στην περιοχή της Καρδαμύλης, Στούπας, Αγίου Νικολάου και γενικότερα στο Δήμο Δυτικής Μάνης:

- Θα ανακαλέσει τις αδειοδοτήσεις των φωτοβολταϊκών πάρκων που έχουν εγκριθεί στο Δήμο Δυτικής Μάνης για τις οποίες υπάρχουν έντονες διαμαρτυρίες από πολιτιστικούς και περιβαλλοντικούς φορείς και από όλους τους εμπλεκόμενους με τον τουρισμό διότι η αλλοίωση του τοπίου θα έχει αρνητικές συνέπειες στην τουριστική ανάπτυξη της περιοχής η οποία αποτελεί μαζί με τη γεωργία την κύρια οικονομική δραστηριότητα;


Ο ερωτών βουλευτής

Πετράκος Αθανάσιος


Μετάφραση