23.4.13

Ερώτηση με θέμα: Προβλήματα Λειτουργίας του Συστήματος Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης


                                                                                                               7/12/2012
ΕΡΩΤΗΣΗ
Προς τους κ.κ. Υπουργούς
-          Υγείας
-          Διοικητικής μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Θέμα:  Προβλήματα Λειτουργίας του Συστήματος Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης 


Η μέχρι τούδε εφαρμογή του συστήματος της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης, ένα μέτρο κατά τ’ άλλα θετικό, συναντά, ιδίως στην περιφέρεια, σημαντικά προσκόμματα, επιβαρύνοντας επιπρόσθετα τους πολίτες που ασθενούν. Η βιασύνη του υπουργείου να εφαρμόσει δια υπουργικών αποφάσεων και εγκυκλίων την ηλεκτρονική συνταγογράφηση, αναθέτοντας την ευθύνη της εφαρμογής στα νοσοκομεία της χώρας, χωρίς ταυτόχρονα να έχει φροντίσει τον εφοδιασμό τους με τα αναγκαία μέσα, καταδεικνύει την προχειρότητα και έλλειψη σοβαρότητας από μέρους του, καθώς και το  γεγονός πως δεν προέβη στις αναγκαίες μελέτες κόστους και άρα πρόσθετης χρηματοδότησης των νοσοκομείων προς τον σκοπό της ολοκληρωμένης εφαρμογής του μέτρου.
Τα προβλήματα που έχουν αναδυθεί είναι πολλαπλά και εκκινούν από τις υφιστάμενες ελλείψεις αξιόπιστων υπηρεσιών διαδικτύου για την κάλυψη των αναγκών στα σημεία συνταγογράφησης. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι στο νομό Κιλκίς υφίστανται 135 σημεία συνταγογράφησης, σε ορισμένα εκ των οποίων επελέγη προσωρινά η υποστήριξη με 32 GPRS/3G usb sticks γνωστής εταιρείας, ενώ σε άλλα 53 η αναγκαία σύνδεση ADSL ή Wi-Fi παρέχεται από κοινότητες, πολιτιστικούς συλλόγους ή ακόμα και από ιδιωτικές συνδέσεις ελλείψει των οποίων η ηλεκτρονική συνταγογράφηση θα καθίστατο αδύνατη. Παρόλα αυτά, εξακολουθούν να υφίστανται περισσότερα από 40 σημεία όπου η συνταγογράφηση – ελλείψει δικτύου – είναι αδύνατη, με αποτέλεσμα οι ασθενείς να αναγκάζονται να  μετακινούνται σε γειτονικά χωριά προκειμένου να γράψουν νομοτύπως τα φάρμακά τους.
Προβλήματα παρουσιάζονται ταυτόχρονα στον τεχνολογικό εξοπλισμό και στα αναλώσιμα. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι σε πολλά σημεία συνταγογράφησης στον ίδιο νομό, οι αναγκαίοι υπολογιστές και εκτυπωτές έχουν συγκεντρωθεί από παραχωρήσεις και δωρεές (2 Δήμοι και το Επιμελητήριο). Με άλλα λόγια, η εφαρμογή της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης, έγινε χωρίς καμιά υποστήριξη σε εξοπλισμό και χωρίς καμιά πρόβλεψη από πλευράς Υπουργείου για την υποστήριξη των δομών αυτών από πλευράς συντήρησης και αναλώσιμων υλικών.
Πέραν τούτων, εξακολουθούν να παρατηρούνται σε πολλές περιοχές της χώρας φαινόμενα υπερσυνταγογράφησης, με χαρακτηριστικό το παράδειγμα του νομού Κοζάνης, όπου σύμφωνα με τη Διεύθυνση Φαρμάκου - Τμήμα Εκκαθάρισης Συνταγών (ΚΜΕΣ) του ΕΟΠΥΥ, ορισμένοι γιατροί υπερέβησαν κατά  500-1500% τα όρια της αποδεκτής συνταγογράφησης, όπως αυτή αποτυπώνεται από το μέσο όρο της ειδικότητάς τους ανά την επικράτεια. Σύμφωνα δε με τον τοπικό ιατρικό σύλλογο –  ο οποίος πρωτίστως συστήνει σεβασμό της νομιμότητας στα μέλη του –  η υπέρβαση των ορίων στη συνταγογράφηση, στο μέτρο που στοχεύει στην εξυπηρέτηση των κατά βάση υπερήλικων και χρονίως πασχόντων ασθενών τεσσάρων έως οκτώ αγροτικών περιοχών, καθώς και εκείνων του Νοσοκομείου Κοζάνης και των Κέντρων Υγείας ευθύνης του, θέτει σοβαρά ερωτήματα ως προς τη σκοπιμότητα και αποτελεσματικότητα των ρυθμιστικών παραμέτρων του συστήματος της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης.
Εάν η εν λόγω υπερσυνταγογράφηση οφείλεται σε αυξημένες ή/και διαφοροποιημένες ανάγκες του πληθυσμού του νομού, τότε το μέτρο ενέχει σαφώς αστοχίες και αντιφάσεις, τις οποίες το υπουργείο οφείλει να αναθεωρήσει. Στην περίπτωση δε που πρόκειται για κατευθυνόμενη συνταγογραφία, τότε και πάλι το μέτρο αποδεικνύεται ανεπαρκές, στο βαθμό που αδυνατεί, εκ του ίδιου του σχεδιασμού του, να επιτύχει τους ίδιους τους διακηρυγμένους του στόχους.         
Βάσει όλων των ανωτέρω, ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί,
  1. Ποιες είναι οι πρωτοβουλίες, που έστω και καθυστερημένα, προτίθενται να αναλάβουν για την υπέρβαση των προβλημάτων που παρουσιάζονται στην εφαρμογή του συστήματος της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης, αναφορικά με ζητήματα συνδέσεων δικτύου και ελλείψεων σε τεχνολογικό εξοπλισμό;

  1. Θεωρούν οι κ.κ. Υπουργοί πως η θέσπιση οριζόντιων κριτηρίων ανταποκρίνεται στην ελληνική πραγματικότητα και έχουν λάβει υπόψη τους τα ιδιαίτερα πληθυσμιακά, γεωγραφικά και νοσολογικά χαρακτηριστικά τόσο των αστικών κέντρων όσο και της ελληνικής υπαίθρου; Βάσει ποιων μελετών;

  1. Προτίθενται να χρηματοδοτήσουν επαρκώς το σύστημα ελέγχου της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης προς το σκοπό της αποφυγής φαινομένων κατευθυνόμενης συνταγογραφίας ή σκοπεύουν να αδιαφορήσουν υποκριτικά για τέτοια φαινόμενα, διεκδικώντας κατά τ’ άλλα τα εύσημα για τις «καινοτόμες» πολιτικές τους;            Οι ερωτώντες βουλευτές
Αγαθοπούλου Ειρήνη-Ελένη
Ξανθός Ανδρέας
Ζαχαριάς Κωνσταντίνος
Μιχαλάκης Νικόλαος
Κυριακάκης Βασίλειος
Ζερδελής Ιωάννης
Δερμιτζάκης Κωνσταντίνος
Γαϊτάνη Ιωάννα
Ουζουνίδου Ευγενία


                                                                                              
Μετάφραση