22.4.13

Ερώτηση με θέμα: «Η Ελληνόγλωσση εκπαίδευση στην Αργεντινή »ΕΡΩΤΗΣΗ
4.12.2012
Προς τον κ. Υπουργό
Παιδείας, Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού
Θέμα: «Η Ελληνόγλωσση εκπαίδευση στην Αργεντινή »

Η ελληνόγλωσση εκπαίδευση του Ελληνισμού της Διασποράς παρά τις διακηρύξεις περί του αυτονόητου της σημασίας της  κινδυνεύει από την υποβάθμιση και περιστολή λειτουργιών της ως συνέπεια της γενικότερης πολιτικής συρρίκνωσης  δημόσιων λειτουργιών με κοινωνικό χαρακτήρα και των ειδικότερων ρυθμίσεων του Ν4027/11.
  Στην Αργεντινή, η Ελληνική Ομογένεια αριθμεί περί τις 25,000 πολίτες, δεύτερης και τρίτης γενιάς οι περισσότεροι. Η διδασκαλία της Ελληνικής γλώσσας πραγματοποιείται από μόλις 8 εκπαιδευτικούς σε όλη την Αργεντινή. Το διδακτικό τους έργο είναι αναντικατάστατο, η διασφάλιση της εργασίας τους αυτονόητα αναγκαία.
Οι οκτώ εκπαιδευτικοί διδάσκουν με πλήρες ωράριο στα ημερήσια σχολεία και στα υπάρχοντα Τμήματα Ελληνικής Γλώσσας. Συνεργάζονται στενά με το Εργαστήριο Διαπολιτισμικών και Μεταναστευτικών Μελετών του Πανεπιστημίου Κρήτης και συμμετέχουν ενεργά στο δίκτυο Ηλεκτρονικής Μάθησης της Ομογένειας που κατασκευάζεται από το ΕΔΙΑΜΜΕ, με  ενδιάμεσο κόμβο του δικτύου στο Μπουένος Άιρες. Παράλληλα υποστηρίζουν με το έργο τους το  Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας για τη χορήγηση πιστοποιητικού Ελληνομάθειας στο  Μπουένος Άιρες, με σημαντική συμμετοχή  υποψηφίων, ιδίως νέων, στις εξετάσεις του. Διδάσκουν Νέα Ελληνικά, Αρχαία Ελληνικά, Νεοελληνική Λογοτεχνία,  στο “Ελληνικό Ίδρυμα”, (Fundacion Helenica), που λειτουργεί για τρίτη χρονιά,  ένα μη κερδοσκοπικό ίδρυμα που τελεί υπό την αιγίδα του πρώην Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού. Για πρώτη φορά φέτος το Ελληνικό Ίδρυμα υποστήριξε την ένταξη των Νέων Ελληνικών στο πρόγραμμα σπουδών του Πανεπιστημιακού Κέντρου Ξένων Γλωσσών του δημόσιου Πανεπιστήμιο του Μπουένος Άιρες.
Η εφαρμογή των περικοπών στη μισθοδοσία των αποσπασμένων εκπαιδευτικών, καθιστά επισφαλή την αξιοπρεπή διαβίωση των εκπαιδευτικών στο οικονομικό περιβάλλον όπου καλούνται να επιτελέσουν το δημόσιο λειτούργημα τους.
          Η συστηματική έκπτωση των οικονομικών υποχρεώσεων της Ελληνικής πολιτείας έναντι των τυπικών απαιτήσεων λειτουργίας των ελληνόγλωσσων εκπαιδευτικών δομών σε ξένες χώρες, οδηγεί στην εξάρτηση της χρηματοδότησης των εκπαιδευτικών δομών από  ομογενειακές οργανώσεις και ιδιωτικούς φορείς.  Δημόσιες λειτουργίες εκπίπτουν στο ιδιοτελές πεδίο ιδιωτικών χορηγιών. Η προοπτική της υποκατάστασης των τυπικών δημόσιων δομών της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης του εξωτερικού, από τα κέντρα “Λόγος” του Ν. 4027 σηματοδοτεί την τυπική δημόσια υποχρηματοδότηση  τους, και κυρίως την έκπτωση της δια ζώσης εκπαιδευτικής διαδικασίας σε ένα σύστημα ηλεκτρονικής μάθησης με Ψηφιακής Πλατφόρμας εκπαιδευτικού υλικού...
Επειδή το δικαίωμα στη μόρφωση είναι καθολικό δικαίωμα.
Επειδή  η εκπαίδευση πρωτίστως διακρίνεται από τον μορφωτικό της σκοπό.
Επειδή οι εκπαιδευτικοί στην Αργεντινή δεν μπορούν να ζήσουν μόνο με το μισθό του Έλληνα εκπαιδευτικού και το λειτούργημα του εκπαιδευτικού δεν μπορεί να υπηρετείται με αναξιοπρεπείς όρους διαβίωσης.
Επειδή η ελληνόγλωσση εκπαίδευση του εξωτερικού αποτελεί την κρισιμότερη παράμετρο της σύνδεσης του Ελληνισμού της Διασποράς  με τον πολιτισμό της Ελλάδας.
Ερωτάστε κ. Υπουργέ
1.    Ποια μέτρα θα ληφθούν για να μην συρρικνωθεί περαιτέρω ο αριθμός των αποσπασμένων εκπαιδευτικών αλλά αντιθέτως να ενισχυθεί η παρουσία εκπαιδευτικού προσωπικού στην Αργεντινή;
2.    Πως και πότε θα διασφαλισθεί η παράταση της απόσπασης των εκπαιδευτικών που αιτούνται τη παραμονή τους, εξασφαλίζοντας τη συνέχεια του διδακτικού έργου που επιτελούν;
3.    Πως θα ανταποκριθεί οικονομικά η Πολιτεία στις υπαρκτές απαιτήσεις αξιοπρεπούς διαβίωσης των εκπαιδευτικών προωθώντας τροποποίηση έστω των σχετικών διατάξεων του ν. 4027/11;
4.    Πως θα υποστηριχτεί το έργο των εκπαιδευτικών με αποστολή έντυπου και κυρίως οπτικοακουστικού διδακτικού και πολιτιστικού υλικού;
5.    Είναι στα σχέδια του Υπουργείου να αλλάξει τον προσανατολισμό της Ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης τόσο στην Αργεντινή όσο και στις άλλες χώρες προκειμένου να ξεφύγει από τα ασφυκτικά πλαίσια μιας ομογένειας και να απευθυνθεί δυναμικά στις ευρύτερες κοινωνίες των χωρών, στις οποίες η απήχηση του Ελληνικού πολιτισμού είναι μεγάλη και ελπιδοφόρα;

   Οι ερωτώντες βουλευτές

Μαίρη Διακάκη

Μιχάλης Κριτσωτάκης

Θανάσης Πετράκος

Μετάφραση