24.4.13

Ερώτηση με θέμα:Αξιοποίηση των πόρων της χρηματοδοτικής συμβολής του Δημοσίου και των εισπραχθέντων διοδίων για την Ιόνια και Ολυμπία Οδό.


03/04/2013
ΕΡΩΤΗΣΗ
Προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων
Θέμα: Αξιοποίηση των πόρων της χρηματοδοτικής συμβολής του Δημοσίου και των εισπραχθέντων διοδίων για την Ιόνια και  Ολυμπία Οδό.

Βάσει των στοιχείων της απάντησης του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Μεταφορών, Υποδομών και Δικτύων στην υπ.αριθ,442/4958 της 10_12_2012 ερώτησης Βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ διαπιστώνεται ότι  το άθροισμα της Χρηματοδοτικής Συμβολής του Δημοσίου και των εισπραχθέντων διοδίων υπερβαίνει κατά πολύ (άνω των 150 εκατ. ευρώ ) στο έργο της Ιόνιας Οδού ή είναι παραπλήσιο (στο έργο της Ολυμπίας Οδού) με το κόστος των αντίστοιχα  εκτελεσθεισών εργασιών.
Επίσης  στην ίδια απάντηση αναφέρεται ότι οι εισπράξεις κατά την περίοδο κατασκευής των Έργων προορίζονται για την κατασκευή των νέων τμημάτων των Έργων, για τη βελτίωση των υφισταμένων τμημάτων καθώς και για τη λειτουργία και συντήρηση των Έργων.
Επειδή, σύμφωνα με τα στοιχεία της αναφερόμενης γραπτής απάντησης, οι εισπράξεις των διοδίων μόνο για τα έργα της Ολυμπίας Οδού και της Ιόνιας Οδού από 1-1-2011 και μέχρι τις 30-10-2012, κυμαίνονται περί τα 140 εκατ.€ για το καθένα (και πιθανότατα μέχρι σήμερα θα υπερβαίνουν τα 170 εκατ.€)

Ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός:

  • Σε ποιους τομείς έχουν διοχετευθεί τα ποσά των 140 (ή 170 ) εκ.€ των διοδίων, αφού οι οικονομικές απαιτήσεις για τη λειτουργία και συντήρηση των έργων αυτών,- δεδομένου ότι  έχουν διακοπεί από διετίας και πλέον οι εργασίες κατασκευής νέων τμημάτων και βελτίωσης των υφισταμένων- είναι σαφώς υποδεέστερες από εκείνες της κατασκευής;
  • Γιατί διεκόπησαν οι εργασίες, τουλάχιστον στα έργα αυτά (για τα άλλα δεν έχουν δοθεί τα σχετικά στοιχεία) αφού η χρηματοδότηση (χωρίς να υπολογιστεί η Δεσμευτική Επένδυση  των Παραχωρησιούχων) ήταν επαρκής, ενώ εάν προστεθούν και τα ποσά της κάθε Δεσμευτικής Επένδυσης,  αλλά και της πρόσφατης  αποζημίωσης με το συνολικό ποσό των 31 εκατ. ευρώ για το έργο της Ολυμπίας Οδού, καθίσταται  υπερεπαρκής ;
  • Ποια είναι η χρήση των Κεφαλαίων αυτών και σε ποιους άλλους τομείς διοχετεύθηκαν τα κεφάλαια αυτά;
  • Ποια είναι η ειδοποιός διαφορά μεταξύ των Συμβάσεων Παραχώρησης και των συμβάσεων εκτέλεσης κλασσικών Δημοσίων Έργων όταν δεν αναλαμβάνεται το επιχειρηματικό ρίσκο από τον Παραχωρησιούχο (επιρρίπτοντας μεταξύ άλλων και τις ευθύνες του στο Ελληνικό Δημόσιο);
  • Θα προχωρούσαν στη διακοπή των εργασιών, εάν γνώριζαν ότι δεν θα εισέπρατταν και κατά τη διάρκεια αυτής, το ζεστό χρήμα των εσόδων από τα διόδια;
  • Η εξασφαλισμένη με οποιεσδήποτε συνθήκες (ακόμη και με διακοπή των εργασιών) αυτή χρηματοδότηση, χωρίς μάλιστα την υποχρέωση να παραδώσουν ολοκληρωμένο έργο για εκμετάλλευση, τους οδήγησε στην αντισυμβατική ενέργεια της διακοπής των εργασιών;
  • Προτίθεται το Ελληνικό Δημόσιο να εφαρμόσει τη συμβατική πρόβλεψη ότι συντρέχει «Γεγονός Αθέτησης Παραχωρησιούχου» αφού στις Συμβάσεις Παραχώρησης ανάμεσα στις Υποχρεώσεις του Παραχωρησιούχου αναφέρεται η υποχρέωση «να χρηματοδοτήσει το Έργο με ίδια και δάνεια κεφάλαια», ενώ ρητά και σαφώς καθορίζεται ότι «ο Παραχωρησιούχος θα είναι υπεύθυνος να διασφαλίζει ότι θα υπάρχει ανά πάσα στιγμή χρηματοδότηση διαθέσιμη για την πλήρη και προσήκουσα εκτέλεση του Έργου»

Οι ερωτώντες Βουλευτές
Ευγενία Ουζουνίδου
Έφη Γεωργοπούλου
Μαρία Κανελλλοπούλου
Βασιλική Κατριβάνου
Δημήτρης Κοδέλας
Μιχάλης Κυριακάκης
Χρήστος Μαντάς
Αλέξανδρος Μεικόπουλος
Κωνσταντίνος Μπάρκας
Γιώργος Πάντζας
Θανάσης Πετράκος
Γιώργος Σταθάκης
Μαρία Τριανταφύλλου

Μετάφραση