22.4.13

Ερώτηση με θέμα:«Οι ασφαλισμένοι του ΟΓΑ δεν είναι ασφαλισμένοι δεύτερης κατηγορίας»


3/12/2012
ΕΡΩΤΗΣΗ
Προς τους Υπουργούς

-          Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας
-          Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Θέμα : «Οι ασφαλισμένοι του ΟΓΑ δεν είναι ασφαλισμένοι δεύτερης κατηγορίας»


Πριν από λίγες ημέρες εκδόθηκαν από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, οι ερμηνευτικές εγκύκλιοι που αφορούν στον νόμο 4093/2012, με τον οποίο η κυβέρνηση αυξάνει τα όρια συνταξιοδότησης σε όλους τους εργαζομένους. Από τον νόμο αυτό και από τις εγκυκλίους του πλήττονται ιδιαίτερα οι ασφαλισμένοι του ΟΓΑ, καθώς στον Οργανισμό Γεωργικών Ασφαλίσεων καθώς δεν υφίστανται διατάξεις κατοχύρωσης συνταξιοδοτικού δικαιώματος. Στον ΟΓΑ υφίσταται μόνο η θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος, η οποία αφορά στην συμπλήρωση και του ελάχιστου χρόνου ασφάλισης και του ορίου ηλικίας.
Στην εγκύκλιό του με αριθμό πρωτοκόλλου Φ10034/26562/473 και με ημερομηνία 21/11/2012 αναφέρεται συγκεκριμένα : «Σε ότι αφορά τα κατοχυρωμένα μέχρι 31-12-2012 συνταξιοδοτικά δικαιώματα, τα οποία σύμφωνα με τις κοινοποιούμενες διατάξεις δεν θίγονται, αφού οι ασφαλισμένοι δύνανται να συνταξιοδοτηθούν με τις προϋποθέσεις του ορίου ηλικίας και του χρόνου ασφάλισης που κατά περίπτωση κατοχυρώνουν, αυτές δεν έχουν εφαρμογή στον ΟΓΑ, δεδομένου ότι δεν υφίστανται διατάξεις κατοχύρωσης συνταξιοδοτικού δικαιώματος.» Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι οι ασφαλισμένοι του ΟΓΑ συνταξιοδοτούνται πλέον στα 67 έτη καθώς δεν προβλέπεται για αυτούς η κατοχύρωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος.
Το γεγονός αυτό αποτελεί αδικία για τους αγρότες που βρίσκονταν στα πρόθυρα συνταξιοδότησης και οι οποίοι ανέμεναν την σύνταξή τους από τις αρχές του έτους. Πρόκειται για αγρότες – ασφαλισμένους του ΟΓΑ στους οποίους ο Οργανισμός απέστειλε τις δύο τελευταίες εισφορές που προβλέπονται πριν την συνταξιοδότηση και τις οποίες έχουν ήδη καταβάλει. Οι εν λόγω ασφαλισμένοι θα συνταξιοδοτηθούν με βάση τις αλλαγές, στα 67. Συνεπώς, πολλοί αγρότες καλούνται πλέον να περιμένουν άλλα δύο χρόνια μέχρι τη συνταξιοδότησή τους χωρίς όμως να έχουν τα απαραίτητα μέσα για να επιβιώσουν αυτό το χρονικό διάστημα. Πολλοί επίσης, λόγω της επικείμενης συνταξιοδότησής, τους έχουν μεταβιβάσει τα δικαιώματα που κατείχαν. Στο πλαίσιο αυτό, αρκετοί αγρότες, αναγκάζονται να μένουν χωρίς εισόδημα για τα επόμενα δύο έτη με αποτέλεσμα να αντιμετωπίζουν έντονο πρόβλημα επιβίωσης.

Επειδή οι αγρότες δεν είναι ασφαλισμένοι δεύτερης και τρίτης κατηγορίας.

Επειδή οι ασφαλισμένοι του ΟΓΑ είναι διαχρονικά χωρίς «ώριμα» συνταξιοδοτικά δικαιώματα, χωρίς εφάπαξ και με πενιχρές συντάξεις των 330 ευρώ.

Ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός

-          Γι’ αυτούς  τους αγρότες που στα 65 τους χρόνια που περίμεναν σε λίγους μήνες τη σύνταξη σκοπεύετε να προβείτε στις απαραίτητες ρυθμίσεις ώστε μπορέσουν να θεμελιώσουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα στα 65 χρόνια;
-          Με ποια συγκεκριμένα μέτρα σκοπεύετε να στηρίξετε τους συνταξιούχους του ΟΓΑ, οι οποίοι συνεχίζουν να λαμβάνουν συντάξεις πείνας;

Οι ερωτώντες βουλευτές

Δριτσέλη Παναγιώτα
Αποστόλου Ευάγγελος

Μετάφραση