24.4.13

Ερώτηση με θέμα:Μεγάλη καθυστέρηση στην καταβολή του εφάπαξ των συνταξιούχων του ΝΑΤ


4/1/2013
ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τον κ. Υπουργό:
·         Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας

Θέμα: Μεγάλη καθυστέρηση στην καταβολή του εφάπαξ των συνταξιούχων του ΝΑΤΗ πολιτική των μέχρι τώρα κυβερνήσεων στη Ναυτιλία ήταν πολιτική μείωσης των οργανικών θέσεων σε όλες τις κατηγορίες των πλοίων με αποτέλεσμα να υπάρχει κάθετη μείωση των εισφορών στα ταμεία τους.
Σήμερα όλα τα ταμεία των ναυτικών εξαιτίας της ασκούμενης διαχρονικά Ναυτιλιακής πολιτικής έχουν οδηγηθεί σε οικονομική κατάρρευση.
Αποτέλεσμα αυτής της πολιτικής είναι οι συνταξιούχοι ναυτικοί οι οποίοι δικαιούνται εφάπαξ από το ΝΑΤ, είτε συνταξιοδοτούνται αποκλειστικά από το ΝΑΤ είτε από το ΙΚΑ με το καθεστώς της διαδοχικής ασφάλισης να περιμένουν χρόνια να λάβουν το εφάπαξ (υπάρχουν εκατοντάδες ναυτικοί οι οποίοι έχουν πεθάνει χωρίς να έχουν προλάβει να πάρουν το εφάπαξ)
Συγκεκριμένα, οι ήδη συνταξιοδοτούμενοι:
α) με καθεστώς διαδοχικής ασφάλισης που έχουν υποβάλει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά από τον Ιούλιο του 2008 έως σήμερα,
β) οι  συνταξιοδοτούμενοι αποκλειστικά από το ΝΑΤ που έχουν υποβάλει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά από τον Μάρτιο του 2010 έως σήμερα,
δεν έχουν λάβει το εφάπαξ που δικαιούνται από το ΝΑΤ
Τέλος οι απαντήσεις που παίρνουν από το ΝΑΤ και οι δυο κατηγορίες συνταξιούχων δεν είναι σαφείς για το πότε θα λάβουν το εφάπαξ.

Κατόπιν των παραπάνω, ερωτάται ο κύριος Υπουργός:
·         Τι μέτρα προτίθεται να λάβει η Κυβέρνηση προκειμένου να ενισχυθούν τα έσοδα των ταμείων των ναυτικών ώστε να μπορέσουν να ανταποκριθούν στις έντονες και πιεστικές ανάγκες των χιλιάδων Ναυτικών που περιμένουν εδώ και χρόνια να λάβουν το εφάπαξ που δικαιούνται
·         Θα προχωρήσετε στις αναγκαίες ενέργειες ώστε άμεσα να λάβουν όλοι οι συνταξιούχοι που δικαιούνται από το ΝΑΤ το εφάπαξ τους;
·         Πότε θα λάβουν το εφάπαξ οι συνταξιοδοτηθέντες το 2009, πότε οι συνταξιοδοτηθέντες το 2010, πότε οι συνταξιοδοτηθέντες το 2011 και πότε οι συνταξιοδοτηθέντες το 2012;
·         Τι προτίθεται να πράξει η Κυβέρνηση προκειμένου να ενισχυθούν οι θέσεις εργασίας σε όλες τις κατηγορίες των πλοίων ώστε να ενισχυθούν τα έσοδα των ταμείων

Οι ερωτώντες Βουλευτές

Πετράκος Αθανάσιος
Δρίτσας Θεόδωρος
Κριτσωτάκης Μιχάλης
Λαφαζάνης Παναγιώτης
Στρατούλης Δημήτριος
Σαμοΐλης Στέφανος
Συρμαλένιος Νικόλαος

Μετάφραση