22.4.13

Ερώτηση με θέμα: Ίση αντιμετώπιση του επαγγέλματος του εργοθεραπευτή με τα συναφή επαγγέλματα υγείας


Δευτέρα, 10 Δεκεμβρίου 2012
ΕΡΩΤΗΣΗ
Προς τον Υπουργό Υγείας
κ. Ανδρέα Λυκουρέντζο

Θέμα: Ίση αντιμετώπιση του επαγγέλματος του εργοθεραπευτή με τα συναφή επαγγέλματα υγείας


                 Ο Σύλλογος Ελλήνων Εργοθεραπευτών, με σειρά έγγραφων υπομνημάτων, έχει αιτηθεί από κάθε αρμόδιο φορέα αφενός την καθιέρωση του όρου «εργοθεραπευτική συνεδρία» αντί του όρου «εργοθεραπευτική πράξη» και την αναγνώριση της εκτέλεσής της αποκλειστικά και μόνο από πτυχιούχους εργοθεραπευτές, κατόχους άδειας άσκησης επαγγέλματος. Αφετέρου τον ορισμό ενιαίας αμοιβής για την εργοθεραπευτική συνεδρία στο ποσό των δεκαπέντε ευρώ, όπως ισχύει για την λογοθεραπεία και την φυσικοθεραπεία. Μέχρι σήμερα, τα ταμεία δίνουν για μία συνεδρία εργοθεραπείας 1,23 ευρώ, ενώ η λογοθεραπεία και η φυσικοθεραπεία αποζημιώνονται με 15 ευρώ.
Επίσης, ένα άλλο αίτημα του συλλόγου είναι η ένταξη του επαγγέλματος του εργοθεραπευτή στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα, αφού εργάζονται στους ίδιους χώρους και τις ίδιες συνθήκες με τους νοσηλευτές και έχουν κερδίσει δικαστικά ίσο νοσοκομειακό επίδομα με αυτούς.
Μείζον είναι και το ζήτημα της προώθησης των ασφαλισμένων του ΕΟΠΥΥ στα Κέντρα Αποκατάστασης & Αποθεραπείας (ΚΑΑ), σε βάρος τόσο των ιδιωτών εργοθεραπευτών, όσο και του προϋπολογισμού του ΕΟΠΥΥ, ο οποίος καλείται να καταβάλει υπέρογκα χρηματικά ποσά σε ανοιχτό ή κλειστό νοσήλιο για παθήσεις που δύνανται κάλλιστα να αντιμετωπιστούν και εκτός των Κέντρων αυτών.
Αυτές οι ανισότητες δημιουργούν πολλά προβλήματα, δεδομένου ότι για όλες τις ειδικότητες απαιτείται ίδιο επίπεδο και ίσα χρόνια σπουδών.
Στο πλαίσιο αυτό, το ΚΕΣΥ πρόσφατα γνωμοδότησε ότι η εργοθεραπεία δεν θα πρέπει να αντιμετωπίζεται ως πράξη, αλλά ως σύνολο πράξεων που συγκροτούν μια συνεδρία, διότι μόνο δια συνεδρίας είναι εφικτή η ορθή προσέγγιση και αντιμετώπιση των προβλημάτων εκάστου ασθενούς. Επίσης, πρότεινε ως προς την κοστολόγηση αποζημίωση 15 ευρώ και για την εργοθεραπευτική συνεδρία.
                       

Ως εκ τούτου, ερωτάται ο κ. Υπουργός:
  1. Προτίθεστε να προβείτε στην αναμόρφωση, ήτοι αύξηση του ποσού αποζημίωσης της εργοθεραπευτικής συνεδρίας, το οποίο καταβάλλεται από τον ΕΟΠΥΥ προς τους ασφαλισμένους, σύμφωνα με τη γνωμοδότηση του ΚΕΣΥ (15 ΕΥΡΏ ανά συνεδρία) και στην τροποποίηση των διατάξεων του άρθρου 14 του Ενιαίου Κανονισμού Παροχών Υγείας (ΕΚΠΥ) του ΕΟΠΥΥ;
  2. Προτίθεστε να προβείτε στην ένταξη του επαγγέλματος του εργοθεραπευτή στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα;

Οι Ερωτώντες Βουλευτές
Δημήτρης Τσουκαλάς
Θανάσης Πετράκος

Μετάφραση