23.4.13

Ερώτηση με θέμα:Επείγον η ρύθμιση των δανείων των επιχειρήσεων των πυρόπληκτων νομών


  
18/12/2012
ΕΡΩΤΗΣΗ
ΠΡΟΣ ΤΟ κ ΥΠΟΥΡΓΟ:
·         ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Θέμα: Επείγον η ρύθμιση των δανείων των επιχειρήσεων των πυρόπληκτων νομών


Παρά τις επανειλημμένες ερωτήσεις και επιστολές  μας(επιστολές στον κο Πρωθυπουργό, στον κο ΓΓ του Υπ. Οικονομικών, Ερώτηση,  Επίκαιρη Ερώτηση «Σχετικά με τις καθυστερήσεις στη ρύθμιση των δανείων των επιχειρήσεων των πυρόπληκτων νομών Μεσσηνίας,Αρκαδίας,Ηλείας και Αχαϊας.») και παρά τις συνεχόμενες  διαβεβαιώσεις από τον κ. Πρωθυπουργό και διάφορους πολιτικούς και υπηρεσιακούς παράγοντες για άμεση επίλυση του,  το θέμα εξακολουθεί να μην έχει επιλυθεί.
Το πρόβλημα είναι η ρύθμιση και των δανείων των πυρόπληκτων νομών  Μεσσηνίας, Λακωνίας, Ηλείας, Αρκαδίας, Αχαΐας, Κορινθίας, Αργολίδας και της Ευβοίας από τις πυρκαγιές του 2007 που έχουν εγγυήσεις του δανειολήπτη, όπως ακριβώς έγινε στις 29/6/2012 για τα δάνεια που έχουν την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου.  Το πρόβλημα πλέον γίνεται δραματικό γιατί την 1η Ιανουαρίου του 2013, μετά την πάροδο 180 ημερών περιόδου χάριτος, οι τράπεζες κλείνουν οριστικά όλους τους λογαριασμούς των πυροδανείων, τα καθιστούν άμεσα απαιτητά και αρχίσουν οι διαδικασίες αναγκαστικής είσπραξης, με τους δικαστικούς κλητήρες σε πλήρη δράση. Την 1η Ιανουαρίου του 2013 θα καταστραφούν 18.000 επιχειρήσεων σε αυτούς τους νομούς οι οποίες, υπό το βάρος των δικαστικών διώξεων των τραπεζών και της οικονομικής δυσπραγίας της αγοράς, θα αναστείλουν τη λειτουργία τους. Αν επέλθει η εξέλιξη αυτή το πλήγμα και για τις τοπικές κοινωνίες αλλά και για τις τράπεζες που θα εγγράψουν τα δάνεια αυτά στις ζημίες είναι σημαντικά μεγάλο. Δεδομένο ότι αυτή την στιγμή γίνεται η επανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών  δικαιολογίες  πλέον δεν υπάρχουν.
 Αυτό που απαιτείται ουσιαστικά είναι να ληφθεί άμεσα απόφαση από την Διεύθυνση Πιστωτικών & Δημοσιονομικών Υποθέσεων, παρόμοια με την απόφαση της Δ25 (που εποπτεύεται από τον κο Σταϊκούρα), που να ρυθμίζει τα δάνεια των πυρόπληκτων νομών της Πελοποννήσου από τις πυρκαγιές του 2007 που έχουν εγγυήσεις του δανειολήπτη.
Θυμίζουμε ότι ο κος Σπυράκος το 2010 (έγγραφο με αριθμό πρωτοκόλλου 1194 9/4/2010) τόνιζε «Ωστόσο με βάση τον σκοπό και το πνεύμα του νόμου πρέπει να γίνει δεκτό ότι στην παρ. 7 του άρθρου 2 ν. 3816/10 υπάγονται και τα δάνεια των επιχειρήσεων και επαγγελματιών των πυρόπληκτων περιοχών από τις πυρκαγιές του 2007 που ρυθμίστηκαν με την αριθμό 36579/Β.1666/27.8.2007 (ΦΕΚ 1740 Β) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών. Διαφορετικά το αποτέλεσμα θα ήταν μια διακριτικά δυσμενής μεταχείριση και μάλιστα εις βάρος δανειοληπτών που παρέχουν οι ίδιοι επαρκείς εγγυήσεις. Εξάλλου ενώ στην με αριθμό 36579 απόφαση υπήχθησαν με μεταγενέστερες τροποποιήσεις και άλλα δάνεια η διάταξη του άρθρου 2 παρ 7 ν. 3816/10, όπως προκύπτει από το περιεχόμενο της, καταλαμβάνει μόνο δάνεια των επιχειρήσεων και επαγγελματιών των πυρόπληκτων περιοχών από τις πυρκαγιές του 2007»
Με βάση τα ανωτέρω ερωτάτε ο κος Υπουργός
  1. Θα προσχωρήσει επιτέλους και πότε σε στην ενιαία εφαρμογή της ΥΑ προκειμένου να υπάρξει ρύθμιση και των πυρόπληκτων δανείων που έχουν εγγύηση του δανειολήπτη ώστε να μην διαχωρίζονται τα δάνεια που έχουν εξασφαλίσεις με την εγγύηση του Ελληνικού δημοσίου με εκείνα που έχουν εμπράγματες εξασφαλίσεις;
  2. Θα εκδοθεί εγκύκλιος και πότε η οποία να υποχρεώνει τις τράπεζες να επιστρέψουν τα χρήματα στους καταθετικούς λογαριασμούς των δανειοληπτών – πελατών τους, από τους οποίους κατά παράνομο και καταχρηστικό τρόπο έκαναν ανάληψη και πότε θα γίνει αυτό;

Ο Ερωτών Βουλευτής

Αθανάσιος Πετράκος

Μετάφραση