22.4.13

Επίκαιρη Ερώτηση με θέμα:Η κυβέρνηση χαρίζει την ΕΥΔΑΠ


7/12/2012
ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΕΡΩΤΗΣΗ
Προς τον Υπουργό Οικονομικών
ΘΕΜΑ: Η κυβέρνηση χαρίζει την ΕΥΔΑΠ


Σύμφωνα με την απάντηση του αρμοδίου επιτρόπου στην ερώτησή του Ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Ν. Χουντή προκύπτει «Αν πωληθεί η ΕΥΔΑΠ, ο αγοραστής πρέπει να λάβει μέσα σε 90 μέρες τις τεράστιες μη αμφισβητούμενες οφειλές του Δημοσίου και των Δήμων. Αυτό θα συμβεί εφόσον ο νέος ιδιοκτήτης απλά «κινήσει νομικές διαδικασίες κατά του οφειλέτη», σύμφωνα με την Κοινοτική νομοθεσία.  Στην απάντησή του ο κ. Šemeta, με πλήρη σαφήνεια τονίζει ότι «Στις 16η Μαρτίου τίθεται σε ισχύ η οδηγία 2011/7/ΕΕ. Που προβλέπει τη διαδικασία έκδοσης εκτελεστού τίτλου για τον πιστωτή για την είσπραξη μη αμφισβητούμενων οφειλών, στην περίπτωση που ο πιστωτής έχει κινήσει νομικές διαδικασίες κατά του οφειλέτη».
Με βάση την τρέχουσα αποτίμηση της ΕΥΔΑΠ η χρηματιστηριακή της αξία ανέρχεται στα 464 εκ. €. Συνεπώς ενώ πωλεί η κυβέρνηση 250 εκ. € την ΕΥΔΑΠ, ο αγοραστής που θα την αποκτήσει θα μπορέσει στην συνέχεια θα διεκδικήσει και θα λάβει άμεσα τα 522 εκ. € που είναι οι οφειλές των Δήμων και του Δημοσίου χωρίς να υπολογίζονται και οι προσαυξήσεις οι οποίες ανέρχονται στα 320 εκ. € (κατ’ εκτίμηση). Αν αντιθέτως το δημόσιο προβεί σε εξαγορά του μεριδίου της μειοψηφίας με βάση την τρέχουσα χρηματιστηριακή αξία θα εκταμιεύσει 174 εκ. €. 
Κατόπιν των παραπάνω ερωτάται ο κος Υπουργός:
·              Γιατί  προβαίνει η κυβέρνηση σε μια άκρως επιζήμια για το δημόσιο αλλά και για τον λαό εκποίηση της ΕΥΔΑΠ και ιδιωτικοποιεί το κατ’ εξοχήν δημόσιο κοινωνικό αγαθό που είναι το νερό;
·              Γιατί δεν αποκτά το 100% της ΕΥΔΑΠ ώστε οι οφειλές να διακανονιστούν με τις επιχορηγήσεις που λαμβάνουν  οι φορείς του δημοσίου που χρωστάνε στην ΕΥΔΑΠ και ταυτόχρονα η συνολική επιβάρυνση του δημοσίου να μην ξεπεράσει τα 174 εκ. €;
Ο Ερωτών Βουλευτής
Θανάσης Πετράκος

Μετάφραση